Slavernij

Kamercommissie om slavernijverleden naar Curaçao, Bonaire en Suriname

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken brengt van 13 tot 22 augustus een werkbezoek aan Curaçao, Bonaire en Suriname. Doel van het bezoek is met organisaties te spreken over het Nederlandse slavernijverleden en in hoeverre dat doorwerkt in de huidige verhoudingen.

Het bezoek sluit aan op de twee rondetafelgesprekken die de commissie eerder dit jaar heeft gehouden waaraan is deelgenomen door organisaties die zich in Europees Nederland bezighouden met het slavernijverleden. De commissie bereidt zich op deze manier voor op het debat met de regering over het rapport van de Dialooggroep Slavernijverleden. Dat zal later dit jaar plaatsvinden nadat het kabinet een standpunt heeft ingenomen over de bevindingen en aanbevelingen.

De commissie voor Binnenlandse Zaken heeft overigens een voorstel van de commissie voor Koninkrijksrelaties afgewezen. Die laatste wil onderzoeken hoe andere landen omgaan met hun koloniale verleden en daarvoor al dan niet excuses hebben gemaakt en eventueel herstelbetalingen hebben gedaan. “De commissie bedankt de commissie Koninkrijksrelaties voor hun aanbod, maar zal geen gebruik maken van dit aanbod.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.