Internetconsultatie over (gedeeltelijke) reparatie sociale zekerheid Caribisch Nederland

Den Haag – Twaalf jaar na 10-10-10 gaat het kabinet de sociale zekerheid in Caribisch Nederland ontdoen van zijn tekortkomingen. De reparatie betreft onder meer voorzieningen die al lang in Europees Nederland bestaan maar tot nu toe zijn onthouden aan de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zelf spreekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van “moderniseren”.

“Het hoofddoel van dit wetsvoorstel is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch Nederland”, aldus het ministerie, maar van gelijktrekken tussen beide landsdelen is geen sprake want de voorstellen zullen het socialezekerheidsstelsel slechts “verder richting het niveau van de regelgeving in Europees Nederland brengen” en evenmin naar een gelijkwaardig niveau, maar naar een “meer gelijkwaardig” niveau.

Het wetsvoorstel is door minister Carola Schouten in internetconsultatie gegeven. Dat betekent dat iedereen kan reageren op de wijzigingsvoorstellen. De Centraal Dialogen op de eilanden en de eilandbesturen  zijn eerder al gevraagd te reageren.

“Verschillende wijzigingen in wet- en regelgeving in Caribisch Nederland zijn noodzakelijk om het socialezekerheidsstelsel in Caribisch Nederland te moderniseren. Met het wetsvoorstel dat deze wijzigingen beoogd, worden onder andere de verlofregelingen voor werknemers uitgebreid en krijgen zwangere zelfstandigen net als in Europees Nederland een uitkering gedurende hun zwangerschaps- en bevallingsverlof”, aldus het ministerie.

`Ook wordt de wetgeving voor arbeidsongeschiktheid uitgebreid waardoor meer aandacht komt voor re-integratie. Daarnaast wordt, zoals eerder aangekondigd, de dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen met een extra zorgbehoefte structureel geregeld in het wetsvoorstel.” Andere maatregelen, zoals de invoering van een werkloosheidsvoorziening, worden vooruitgeschoven. “Deze worden de komende periode verder vormgegeven om ook nog deze kabinetsperiode in te voeren.”

Klik hier voor het wetsvoorstel en de internetconsultatie

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.