Statenleden: Gevolmachtigde minister Manuel bespioneert personeel

Willemstad/Den Haag – Gevolmachtigde minister Carls Manuel (MFK) heeft het Curaçaohuis vol laten hangen met camera’s om het personeel in de gaten te houden. De camera’s worden gebruikt om de bewegingen van de medewerkers van binnenkomst tot vertrek te volgen en wie met wie praat. Dat hebben de Statenleden Gwendell Mercelina en Sheldry Osepa onthuld in een vlog.

Eén van de camera’s die in werkkamers van medewerkers zijn geïnstalleerd.

Die laatste, van beroep advocaat en zelf voormalig gevolmachtigde minister, wijst erop dat een dergelijke “ernstige schending van de privacy van werknemers” wettelijk niet is toegestaan. De twee memoreren dat er veel klachten zijn over Manuel sinds wiens aantreden in juni 2021 de sfeer op het Curaçaohuis meer en meer verziekt is geraakt. Pikant detail: Mercelina en Osepa behoren tot de fractie van coalitiegenoot PNP.

Leegloop

Manuel spreekt de beschuldigingen tegen. Feit is echter dat op het Curaçaohuis sprake is van een ongekende leegloop. Van het oorspronkelijke team zijn er nog slechts 5 actief. De overigen hebben uit onvrede over het pestgedrag van hun werkgever ontslag genomen of zijn langdurig arbeidsongeschikt omdat zij de gespannen situatie niet aan kunnen.

De afdelingen personeelszaken, financiën, communicatie en archivering zijn al geruime tijd onbemensd. Voor deze functies zijn geen vacatures bekendgemaakt. Dat is wel het geval voor een directeur van het Curaçaohuis, maar de bijna een half jaar geleden gestarte wervingsprocedure heeft vooralsnog geen resultaat opgeleverd. Sinds in november de waarnemend directeur zonder aanwijsbare redenen van zijn taken is ontheven, is er geen bevoegde leiding meer aanwezig.

Vriendenkring

De poging van Manuel om een familielid directeur te maken werd door de afdeling Human Resources in Willemstad tegengehouden omdat de betrokkene verre van voldeed aan de functie-eisen. Ook voor de aanstelling van zijn broer werd een stokje gestoken, maar die is later alsnog – als persoonlijke politiek adviseur – in dienst genomen.

Manuel & Manuel.

De ex-DJ neemt onder meer deel aan overleggen met Nederlandse bewindslieden. Het duo heeft zich omringd met in hun vriendenkring gerecruteerde ‘vrijwilligers’ die vrij toegang hebben tot het it-netwerk van het Curaçaohuis, inclusief vertrouwelijke documenten waaronder die van de Rijksministerraad.

Eigen pr

Ook op de externe optredens van Manuel wordt het nodige aangemerkt. Zo wordt hem verweten meer oog te hebben voor zijn eigen public relations dan het hoog houden van de reputatie van het Curaçaohuis in Den Haag en schijnen zijn betogen in de Rijksministerraad niet altijd even helder te zijn, maar dat laatste kan ook liggen aan de kwaliteit van de instructies die hij uit Willemstad ontvangt.

Het is niet de eerste keer dat een gevolmachtigde minister medewerkers bespioneert. Marvelyne Wiels werd ervan verdacht de telefoons te laten afluisteren en ongemerkt mee te kijken in pc’s.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.