Samira Rafaela: Eilanden nauwer betrekken bij Brussel

Brussel – Er moet gewerkt worden aan meer ruimte voor het perspectief van de Landen en Gebieden Overzee in de Europese Unie. Daarvoor pleit Europarlementariër Samira Rafaela in haar terugblik op het afgelopen jaar.

“Het blijft mijn doel om de Landen en Gebieden Overzee nauwer te betrekken in Brussel. De stem van het Caribisch deel van het Koninkrijk moet ook in de Europese Unie gehoord worden”, aldus  de D66-politica met Curaçaose roots die zich afgelopen jaar weer flink geroerd heeft in en buiten het Europees Parlement en tussen de drukte door ook nog kans zag werkbezoeken te brengen aan Bonaire en Curaçao.

Het politieke jaar in Brussel zit er weer op!

Door Samira Rafaela

Terugblikkend op het afgelopen jaar kun je niet om de oorlog in Oekraïne heen. Deze afschuwelijke ontwikkelingen gaven een extra dimensie aan het werk in het Europees Parlement. Een hernieuwde urgentie om de democratische waarden van de EU te beschermen en te verstevigen. En wat mij betreft progressievere wetgeving, die bijdraagt aan de modernisering van de EU. Dat was dan ook mijn inzet op mijn portefeuilles.

Zoals de richtlijn Loontransparantie, waarvoor ik co-rapporteur ben namens de commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid. Gelijke beloning voor gelijk werk moet zo snel mogelijk de norm worden in de Europese Unie. Met veel trots presenteert het Europees Parlement nu een inclusief, vooruitstrevend voorstel waarbij het recht op informatie centraal staat. Voor het eerst maken wij gebruik van genderneutraal taalgebruik en erkennen wij intersectionaliteit in Europese wetgeving. In het najaar zal ik dit mandaat verdedigen in de onderhandelingen met de Commissie en de Raad.

De toegang tot veilige en legale abortus staat onder druk, ook in Europa. De omverwerping van Roe v. Wade in de VS legt bloot hoe kwetsbaar onze seksuele en reproductieve rechten zijn. Dit zijn fundamentele mensenrechten, en deze moeten we beschermen en blijven versterken. De conservatieve wind door Europa mag onze verworvenheden niet omver blazen.  Het is daarom tijd om onze EU-verdragen te moderniseren, en daarmee ook het recht op veilige en legale abortus te verankeren in deze verdragen. Om dit te realiseren moeten we ook goed gaan kijken naar het vetorecht. Dit instrument verzwakt de slagkracht van de Europese Unie, en geeft tegenliggers te veel ruimte om progressieve en broodnodige wetgeving te blokkeren.

Groene en eerlijke internationale handel is onmisbaar voor het progressieve Europese project. Afgelopen jaar had ik de eer om voor de Renew-groep coördinator te worden in de Internationale Handelscommissie. In deze positie zet ik mij in voor gelijkwaardige handelsbetrekkingen tussen de EU en onze partners, met oog voor het perspectief van jongeren en gendersensitiviteit. Onze strategische en gelijkwaardige partnerschip met Afrika is hierin een prioriteit, net als het versterken van onze relaties met handelspartners in Latijns-Amerika.

Gender moet wat mij betreft altijd terug te vinden zijn in onze handelsverdragen. Gelijkwaardigheid houdt ook in dat we belangrijke patenten, zoals op het coronavaccin, moeten vrijgeven. Het gaat hier om mensenlevens. Ik zou dit daarom ook niet hoeven te zeggen, maar dwangarbeid heeft geen plek in onze productieketen of de producten in onze winkels. Als onderhandelaar op dit thema wil ik ervoor zorgen dat de Europese Unie geen producten meer importeert die onder mensonterende omstandigheden geproduceerd zijn.

Tot slot, blijft het mijn doel om de Landen en Gebieden Overzee nauwer te betrekken in Brussel. De stem van het Caribisch deel van het Koninkrijk moet ook in de Europese Unie gehoord worden. Ik bracht dit jaar bezoeken aan Bonaire en Curaçao, om daar met jongeren, organisaties en collega politici te spreken. Op het gebied van vertegenwoordiging, klimaatverandering en waardering van de culturele sector valt er nog een wereld te winnen. De doelstelling is duidelijk: we moeten werken aan meer ruimte voor het perspectief van LGO’s in de EU. Ik kijk ernaar uit om hier volgend jaar verder mee aan de slag te gaan. Het reces is begonnen. In september kom ik vol energie terug om verder te bouwen aan een progressief, sociaal rechtvaardig, en inclusief Europa.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.