Curacao

PVV: Van Huffelen moet excuses maken aan gezaghebber Rijna

Den Haag – De Tweede Kamerfractie van de PVV vindt dat staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen publiekelijk haar excuses aan gezaghebber Edison Rijna van Bonaire moet aanbieden.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die partijleider Geert Wilders en woordvoerder Koninkrijksrelaties Machiel de Graaf aan de bewindsvrouw hebben gesteld. Aanleiding is dat Van Huffelen met haar uitspraak tijdens een debat dat gezaghebbers bij besluiten in het Bestuurscollege “mogen meestemmen als zij dat wensen” de Kamer onjuist heeft geïnformeerd. De Wet openbare lichamen BES laat de keuze niet aan de gezaghebbers, maar verplicht ze juist aan stemmingen deel te nemen.

Door de staatssecretaris op het verkeerde been gezet, nam de Kamer vervolgens een motie aan dat het onwenselijk is dat gezaghebbers meestemmen bij politiek gevoelige onderwerpen als het verlenen van vergunningen en het wijzigen van bestemmingsplannen. Op Bonaire is de motie door o.a. oppositie, media en commentatoren op social media aangegrepen om Rijna te verwijten niet integer te handelen door aan stemmingen deel te nemen. Aan zijn verwerk stemplicht te hebben werd door de criticasters geen geloof gehecht.

Wilders en De Graaf willen van Van Huffelen weten of ze van zichzelf vindt “over voldoende leesvaardigheid te beschikken om de Wolbes begrijpend te kunnen lezen en het verschil te kennen tussen de begrippen ‘verplicht’ en ‘de mogelijkheid’.” En: “Indien het antwoord ja is, hoe kwalificeert u dan het feit dat u de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd?” De PVV’ers vragen tevens of Van Huffelen “bereid is om openbaar excuses aan te bieden aan Bonaires gezaghebber Rijna en daarmee zijn door u ernstig geschonden reputatie weer te herstellen?”

Bij de Directie Koninkrijksrelaties van het ministerie van BZK is al snel na het debat geconstateerd dat de bewering van de staatssecretaris dat gezaghebbers een vrije keuze (en dus geen stemplicht) zouden hebben haaks staat op de wet. Maar tot nu toe is – zoals gebruikelijk bij dit soort voorvallen – een brief aan de Kamer waarin ze haar woorden corrigeert uitgebleven.

Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren), die de motie samen met Jorien Wuite (D66) en Sylvana Simons (BIJ1) indiende, laat weten navraag te zullen doen bij BZK, “want als ik er naast zit, wil ik dat ook weten en zal ik de eerste zijn die dat toegeeft.” Saillant detail: de PVV is de enige van de 20 Kamerfracties die tegen de motie stemde die gezaghebbers aanspoort in strijd met de wet te handelen.

Lees hier: Van Huffelen kleunt mis

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.