Regering Aruba gaat confrontatie aan met Den Haag: geen boodschap aan Rijksministerraad

Den Haag/Oranjestad – De regering van Aruba heeft besloten niet te wachten op groen licht van de Rijksministerraad om de salariskorting van 12,6% in de (semi-)publieke sector af te bouwen.

Vorige week werd in de RMR geconstateerd dat Aruba niet volledig heeft voldaan aan de voorwaarden om de in 2020 afgekondigde looningreep met 5% te mogen verlichten. Voor minister-president Evelyn Wever-Croes was dat reden spoorslags naar Den Haag te reizen in de hoop staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) ervan te overtuigen dat de afspraken wel volledig zijn nagekomen. Belangrijkste twistpunt is de aanpak van de exorbitant hoge salarissen bij met name overheidsnv’s.

Zoals te verwachten was, kreeg Wever-Croes nul op het rekest. Via een beeldverbinding trommelde ze per omgaande de Ministerraad op. Die nam op haar voorstel het besluit de Rijksministerraad te negeren en met ingang van 24 juli de loonkorting met 5% te reduceren. Daarmee zoekt de Arubaanse regering opnieuw de confrontatie met Den Haag op.

Het ligt voor de hand dat Van Huffelen zal aansturen op een dwingende aanwijzing om het kabinet Wever-Croes terug in het gelid te krijgen. Dat wordt dan wel een dubbele aanwijzing, want eind augustus buigt de Rijksministerraad zich ook al over het advies van het College Aruba financieel toezicht Aruba op te leggen een rem te zetten op de uit de hand gelopen uitgaven.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.