Aruba

Premier Wever-Croes naar Den Haag om Van Huffelen te paaien

Den Haag/Oranjestad – Minister-president Evelyn Wever-Croes is spoorslags naar Nederland gereisd voor overleg met staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen.

De premier hoopt alsnog groen licht te krijgen voor het gedeeltelijk terugdraaien van de 12,6% salariskorting voor ambtenaren en gelijkgestelden. Wever-Croes heeft de vakbonden beloofd de korting met 5% te reduceren, maar omdat Aruba niet aan de met Nederland gemaakte afspraken heeft voldaan, heeft de Rijksministerraad een besluit uitgesteld tot na het zomerreces.

De salariskorting was een voorwaarde voor het verkrijgen van liquiditeitssteun ten tijde van de coronacrisis. Voor het afbouwen van de korting dient Aruba de veelal exorbitante topinkomens in de (semi)publieke sector te beteugelen. De Staten hebben de daartoe bedoelde landsverordening echter via amendementen zodanig afgezwakt dat het beoogde doel niet wordt bereikt.

Naar verwacht zal Wever-Croes ook een poging doen Van Huffelen ervan te weerhouden haar kabinet conform het advies van het College Aruba financieel toezicht een aanwijzing te geven om de uitgaven te beheersen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.