Sint Maarten

Verzoek Sint Maarten om liquiditeitssteun aangehouden

Den Haag – Sint Maarten komt vooralsnog niet in aanmerking voor nieuwe liquiditeitssteun. Het land heeft Den Haag 14 miljoen gulden gevraagd om in het 3e kwartaal aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

De Rijksministerraad heeft een besluit daarover vooruitgeschoven omdat de vraag is gerezen of de regering Jacobs zich met de uitbetaling van vakantiegeld aan ambtenaren aan de voorwaarden voor liquiditeitssteun heeft gehouden.

De RMR heeft staatssecretaris Van Huffelen het mandaat gegeven om het verzoek alsnog te honoreren zodra uit Philipsburg een toelichting is ontvangen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.