Bonaire

Regering Aruba kan belofte afbouw salariskorting niet waarmaken

Den Haag – De Rijksministerraad heeft de regering van Aruba geen toestemming gegeven om nu al een start te maken met de afbouw van de 12,6% korting op de salarissen van ambtenaren en in de semipublieke sector.

Het kabinet Wever-Croes had de vakbonden beloofd per 1 juli de korting ten dele (5%) terug te draaien en had daarvoor al het groene licht van staatssecretaris Van Huffelen, maar blijkt niet aan de voorwaarden te hebben voldaan. Een daarvan is de inwerkingtreding van de landsverordening normering topinkomens om een einde te maken aan de exorbitante salarissen bij met name overheidsnv’s.

De landsverordening is weliswaar door de Staten aangenomen, maar – via amendementen – afgezwakt. Minister-president Evelyn Wever-Croes vindt het onterecht dat Den Haag hieraan de conclusie verbindt dat niet aan de voorwaarden is voldaan. Zij voert aan dat het parlement het recht van amendement heeft. Dat laatste wordt overigens door niemand tegengesproken.

De regering van Aruba hangt nog meer onheil boven het hoofd. Als zij niet voor medio augustus een rem zet op de overheidsuitgaven dreigt de Rijksministerraad het advies van het College financieel toezicht te volgen en een aanwijzing te geven.

Lees hier de brief van CAft aan de Staten over het advies aan de RMR Aruba een aanwijzing te geven

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.