VNG en BZK lanceren nieuw ondersteuningsprogramma Cariben

Den Haag – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben gezamenlijk het nieuwe VNG-BZK ondersteuningsprogramma voor Caribische overheden gelanceerd.

Via de Caribische Uitwisselingsfaciliteit wordt de 6 Caribische eilanden assistentie verleend bij concrete capaciteits-, leer- of adviseringsbehoeften op het gebied van overheidsvraagstukken in brede zin. Centraal in het programma staat dat de eilanden worden voorzien van gemeentelijke, maar ook provinciale en departementale, expertise. Concreet zal dat de vorm aannemen van korte en middellange expertmissies, uitgevoerd op de eilanden, en 2 stages van 3 maanden voor Caribische staf in een gemeente. Gemeenten en Caribische overheden staan vaak voor vergelijkbare uitdagingen, waardoor verdere kennisdeling toegevoegde waarde heeft.

Rond het einde van de zomer worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, provincies en departementen die met expertise willen bijdragen aan het programma. De uitwisselingsfaciliteit is een uitvloeisel van de in 2019 getekende intentieverklaring voor een Caribisch uitwisselingsnetwerk. De Caribische Uitwisselingsfaciliteit, een pilot van een jaar, wordt uitgevoerd door VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG.

VNG International heeft ruime ervaring in het projectmatig samenwerken met de Cariben. Rond de verzelfstandiging van de eilanden in 2010 implementeerde VNG International een stage- en uitwisselingsprogramma voor de Caribische overheden, en sinds 2018 werkt VNG International intensief samen met de overheid van Sint Maarten in de wederopbouw na orkaan Irma via meerdere programma’s ter versterking van de overheid.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.