Koninkrijksdelegatie vraagt om aandacht voor kleine eilandstaten

Den Haag – De Koninkrijksdelegatie die van 19 tot en met 27 september deelneemt aan de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) zal om aandacht vragen voor de bijzondere positie van kleine eilandstaten Small Island Developing States (SIDS) en daarmee de specifieke uitdagingen waar de Caribische delen van het Koninkrijk dagelijks mee te maken hebben.

Daarvan maakt minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra melding in een brief aan de Tweede Kamer over de inzet van het Koninkrijk tijdens de AVVN-week. “Wegens hun ligging, kleinschaligheden, grote economische afhankelijkheid van toerisme en import zijn zij kwetsbaar voor geopolitieke ontwikkelingen en klimaatverandering”, aldus de bewindsman.

“Het Koninkrijk zet zich in voor duurzame ontwikkeling, kansengelijkheid en klimaatadaptatie, om te waarborgen dat iedereen volwaardig kan participeren aan de samenleving. Dit is ook van groot belang voor de SIDS binnen het Koninkrijk. Het is van belang dat de specifieke uitdagingen voor eilandstaten op de agenda blijven staan van de VN.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.