Tweede Kamer vraagt om Koninkrijksconferentie

Den Haag – Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er in 2023 een Koninkrijksconferentie komt waar de regeringen van de vier landen over een aantal prangende kwesties moeten spreken.

Het gaat onder meer om het Statuut, het Unierecht in relatie tot het Koninkrijk, mensenrechten, klimaatverandering, economische versterking en regionale/ internationale samenwerking.

Op de rechtse partijen na stemde de Kamer vandaag voor een motie van Jorien Wuite (D66) en Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) met de volgende tekst:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er grote uitdagingen zijn binnen het Koninkrijk de Nederlanden; constaterende dat een langer termijnvisie over de toekomst van het Koninkrijk en het Statuut ontbreekt; overwegende dat naast het Interparlementair Koninkrijksoverleg en het Vierlandenoverleg, het wenselijk is om periodiek bij elkaar te komen om een langer termijnvisie voor het Koninkrijk te formuleren en te monitoren; van mening dat periodiek overleg over de toekomst van het Koninkrijk tussen de bijzondere gemeenten en alle vier de Landen kan bijdragen aan wederzijds begrip, versterking van de democratische beleving en de rechtstaat, en onderlinge samenwerking bevordert; roept de regering op in overleg te treden met de Caribische eilanden om in 2023 een Koninkrijksconferentie te organiseren met onderwerpen zoals het Statuut, het Unierecht in relatie tot het Koninkrijk, mensenrechten, klimaatverandering, economische versterking en regionale/ internationale samenwerking; en gaat over tot de orde van de dag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.