Tweede Kamer: Gezaghebbers moeten neutraliteit bewaren

Den Haag – Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de gezaghebbers in Caribisch Nederland zich bij besluiten over vergunningen en bestemmingsplannen neutraal opstellen en als het in het Bestuurscollege op een stemming aankomt niet meestemmen.

Een motie daartoe van Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) en mede-ondertekend door Jorien Wuite (D66) en Sylvana Simons (BIJ1) werd door alle fracties op die van de PVV na gesteund. Aanleiding voor de motie is een discussie over de vergunningverlening aan Euroresort voor de bouw van een hotel op Bonaire.

Omdat de coalitiepartijen UPB (voor) en MPB (tegen) lijnrecht tegenover elkaar staan, zou de stem van gezaghebber Edison Rijna doorslaggevend kunnen zijn. De Kamer vindt dat onwenselijk, zo blijkt uit de tekst van de motie:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Gezaghebbers van de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius in de geest van de WOL BES een neutrale rol dienen te hebben bij vergunningverlening en/of wijziging van bestemmingsplannen, spreekt uit dat Gezaghebbers bij het verlenen van vergunningen en het wijzigen van bestemmingsplannen daadwerkelijk een neutrale rol dienen te vervullen, en gaat over tot de orde van de dag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.