Kamer ziet niks in motie dat de Staat plantage Bolivia koopt

Den Haag – Een grote meerderheid in de Tweede Kamer vindt niet dat de Nederlandse overheid de voormalige plantage Bolivia op Bonaire moet terugkopen.

De Kamerleden Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) en Sylvana Simons (BIJ1) zagen hun motie daartoe vandaag stranden met 41 stemmen voor en 109 tegen. De indieners zijn tegen de plannen van Bonaire Properties om 15% van het gebied waar de natuur grotendeels is verdwenen te ontwikkelen voor wonen, landbouw en ecotoerisme. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om in de resterende – eveneens in slechte staat verkerende – 85% de natuur te herstellen.

Naast de partijen van Van Raan en Simons steunden alleen de SP, GroenLinks, Volt, Denk, De Haan, PvdA, Gündoğan en BBB de motie waarvan de tekst als volgt luidde:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in 1868 de Nederlandse Staat vijf delen van het eiland Bonaire, waaronder Plantage Bolivia en Klein Bonaire, heeft verkocht via een openbare veiling; constaterende dat Klein Bonaire in 1999 met steun van de overheid is teruggekocht om de natuur te beschermen; overwegende dat de natuur op Bonaire bijdraagt aan een schone leefomgeving, klimaatadaptatie en ook aan alle economische activiteiten; constaterende dat onderzoek het belang van de unieke natuur op Plantage Bolivia aantoont, met name van het droog tropisch bos en het koraal; constaterende dat begin 2020 Plantage Bolivia aan een projectontwikkelaar is verkocht voor 12 miljoen US dollar; constaterende dat volgens de huidige bestemmingsplannen niet gebouwd mag worden op Plantage Bolivia; constaterende dat uit het concept-ruimtelijkeontwikkelingsplan van 2020 blijkt dat er voldoende ruimte is om woningen te bouwen aan en in bestaande kernen om de bevolkingsgroei tot 2050 aan te kunnen; overwegende dat de huidige projectontwikkelaar toch van plan is om ten koste van de unieke natuur circa 2.000 huizen te bouwen en actief aan het lobbyen is voor een wijziging van het bestemmingsplan; verzoekt de regering om Plantage Bolivia terug te kopen om de unieke natuur voor de toekomstige generaties van het Koninkrijk der Nederlanden te behouden, en gaat over tot de orde van de dag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.