Defensie stopt meten luchtkwaliteit Julianadorp

Den Haag – Het ministerie van Defensie stopt met het laten monitoren van de luchtkwaliteit in Julianadorp waar relatief veel Defensiepersoneel woont. Dat meldt staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) vandaag aan de Tweede Kamer. De meetresultaten geven geen aanleiding tot zorg: de luchtkwaliteit is niet uitzonderlijk in vergelijking met Nederland:

“Ik wil u informeren over de metingen naar de luchtkwaliteit op Curaçao vanwege de uitstoot door de industrie in het Schottegat en de risico’s daarvan voor de gezondheid van het personeel van Defensie en hun gezinnen. Een deel van het Defensiepersoneel woont bij Julianadorp in de buurt van de industrie.

De meetresultaten gaven daar geen aanleiding tot zorg. De gezondheidskundige interpretatie opgesteld door de GGD Amsterdam in december 2021 bevat onder meer de conclusie: ‘In het algemeen kan gezegd worden dat de luchtkwaliteit in Julianadorp beter is dan de luchtkwaliteit gemeten op de andere meetlocaties van de GGD Amsterdam, en verder niet uitzonderlijk wanneer met Nederland vergeleken wordt.

Het voortzetten van de metingen in Julianadorp lijkt niet nodig om een beter beeld van de luchtkwaliteit te krijgen’. Op grond van deze conclusie heb ik besloten de opdracht aan de GGD Amsterdam te beëindigen. Belangrijke reden om de metingen in Julianadorp te beëindigen is de hoogte van de gemeten concentraties. Deze zijn in de periode 2016 – 2020

voor een aantal belangrijke componenten, zoals SO2, nikkel en vanadium, aanzienlijk gedaald. Andere componenten, zoals PM10 en PM2.5, zijn in deze periode minder of niet afgenomen, maar liggen duidelijk lager dan op de andere twee meetlocaties op het eiland. Ik blijf de ontwikkelingen op Curaçao volgen vanwege mijn verantwoordelijkheid voor de gezondheid van het personeel van Defensie. Wanneer daartoe aanleiding is, zal ik nadere maatregelen nemen en uw Kamer daarover informeren.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.