Aruba

Van Huffelen: Ondanks problemen optimistisch over Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Den Haag – Curaçao, Aruba en Sint Maarten kampen met “grote en hardnekkige problemen op een breed palet aan beleidsterreinen”, aldus staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) in een reactie op het in maart op Sint Maarten gehouden Interparlementair Koninkrijksrelaties.

“Ik heb met waardering kennisgenomen van de ontmoeting tussen de leden van de parlementen in het Koninkrijk. Net als het IPKO hecht ik grote waarde aan onderling contact. Recent heb ik wederom werkbezoeken afgelegd aan de Caribische landen en Caribisch Nederland. Naast het ontmoeten van bestuurders heb ik kunnen luisteren naar de dromen en zorgen van de inwoners van de landen door te spreken met onder andere ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Bij de inwoners van de Landen zag ik veel ambitie om de uitdagingen aan te gaan en zelf richting te geven aan hun toekomst. Dit stemt mij optimistisch dat de landen, met betrokkenheid van Nederland, de nodige stappen zullen zetten om de problemen aan te pakken en de talrijke kansen te benutten”, aldus Van Huffelen.

Lees hier de gehele brief

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.