Motie: sociaal minimum BES moet echt sociaal minimum worden

Den Haag – Het uitgangspunt van het regeringsbeleid is dat het minimumloon en de uitkeringen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba voldoende moeten zijn om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien. Dat stelde staatssecretaris Van Huffelen vandaag in een debat met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) kopte de voorzet onmiddellijk in door een motie in te dienen om voor het vaststellen van het sociaal minimum op de eilanden dezelfde methodiek toe te passen als in Europees Nederland. Dat is bovendien in lijn met de gelijkwaardigheid die de bewindsvrouw zegt na te streven.

Niettemin ontraadde Van Huffelen de motie: het kabinet vindt het genoeg als in 2025 het (theoretische) ijkpunt sociaal minimum wordt bereikt. Dat ijkpunt ligt zo’n 25% onder het werkelijke bestaansminimum. Als het minimumloon en de uitkeringen over 3 jaar nog steeds te laag blijken om van te leven is het aan een volgend kabinet om actie te nemen.

De motie (mede-ondertekend door Sylvana Simons van BIJ1) wordt donderdag in stemming gebracht. Verwacht wordt dat de regeringsfracties VVD, D66, CDA en ChristenUnie plus de rechtse partijen tegen zullen stemmen.

Kijk en luister hier het gehele debat terug

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.