Koopkracht inwoners Caribisch Nederland gestegen in 2020

Kralendijk – De koopkracht in Caribisch Nederland is in 2020 opnieuw toegenomen. Op Bonaire ging de bevolking er in doorsnee 4,2 procent op vooruit ten opzichte van 2019, op Sint Eustatius 2,4 procent en op Saba 4,1 procent. Bij mensen met een uitkering en gezinnen met jonge kinderen steeg de koopkracht het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van 2012 tot en met 2017 verbeterde de doorsnee koopkracht op Caribisch Nederland jaarlijks. In 2018 steeg het gemiddelde prijsniveau op Bonaire en Saba meer dan het inkomen, waardoor de koopkracht er voor het eerst daalde. Vanaf 2019 is er een aantal stappen gezet om de bestaanszekerheid te verbeteren, waardoor de inwoners van de drie eilanden er in koopkracht op vooruit gingen.

In 2020 werd de kinderbijslag met ruim 30 procent verhoogd. Ook werden de uitkeringen en het wettelijk minimumloon extra verhoogd. De coronasteunmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat de meeste werknemers hun baan in 2020 konden behouden en niet in loon achteruitgingen. Ook zijn zelfstandig ondernemers gecompenseerd voor inkomensverlies. Verder daalde het gemiddelde prijsniveau in 2020 op alle drie de eilanden, wat een positief effect had op de koopkracht.

Meer koopkracht voor werkenden en uitkeringsontvangers

De doorsnee koopkracht van personen in huishoudens met voornamelijk inkomen uit werk verbeterde zowel op Bonaire als op Saba met 3,9 procent. Een doorsnee koopkrachtverandering van 3,9 procent houdt in dat de helft van de mensen er 3,9 procent of meer in koopkracht op vooruit ging en de andere helft minder. Op Sint Eustatius groeide de koopkracht van werkenden met 1,6 procent. Personen in huishoudens met vooral inkomen uit een uitkering gingen er op Bonaire in doorsnee het meest in koopkracht op vooruit, namelijk 9 procent. Minder dan één op de vijf personen in deze huishoudens ging er in koopkracht op achteruit.

Koopkrachtwinst bij huishoudens met jonge kinderen

Op alle drie de eilanden verbeterde de koopkracht in doorsnee bij alle huishoudenstypen. Door de verhoging van de kinderbijslag steeg de koopkracht vooral bij personen in huishoudens met minderjarige kinderen. Voor mensen in eenoudergezinnen was de stijging op Bonaire en Saba het grootst. Deze gingen er met respectievelijk 7,4 procent en 6,1 procent op vooruit.

Jonge mensen profiteren het meest

Op alle drie de eilanden steeg de doorsnee koopkracht in alle leeftijdsgroepen. Bij personen in huishoudens met een hoofdkostwinner tot 40 jaar steeg de koopkracht met respectievelijk 5,2 procent, 4,2 procent en 5,9 procent voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In de huishoudens waar zij deel van uitmaken zijn vaker minderjarige kinderen, waardoor zij profiteerden van de verhoogde kinderbijslag. Voor 60-plussers verbeterde de koopkracht onder andere door de verhoging van de AOV-uitkeringen.

6 procent koopkrachtstijging voor lage inkomens Bonaire

In alle inkomensgroepen was er in 2020 sprake van koopkrachtstijging. Op Bonaire verbeterde de doorsnee koopkracht het meest bij personen in huishoudens in de laagste 25%-inkomensgroep, namelijk met 6,1 procent. Ook op Sint Eustatius en Saba steeg de koopkracht met 4,5 en 4,8 procent het meest in deze laagste inkomensgroep. Op Saba profiteerden ook personen in huishoudens in de hoogste 25%-inkomensgroep, met 4,7 procent meer koopkracht.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.