Bestuurscollege Bonaire niet eens met disclaimer minister Harbers

Den Haag – De bestuurlijke afspraken die staatssecretaris Van Huffelen tijdens haar werkbezoek in juni aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba met de eilandbestuurders heeft gemaakt, zijn met enkele weken vertraging openbaar gemaakt.

Eerder berichtte DossierKoninkrijksrelaties.nl dat minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) ten aanzien van de afspraken met Bonaire een voorbehoud heeft gemaakt. Zijn woordvoerder deed dat af als een “misverstand”, maar uit het nu gepubliceerde document blijkt dat de bewindsman wel degelijk de “expliciete voorwaarde” heeft laten opnemen dat “IenW geen taken en/of verantwoordelijkheden van Bonaire overneemt en IenW niet gehouden is cq kan worden huidige en toekomstige eilandelijke ambities te financieren.”

Het Bestuurscollege, zo blijkt, heeft bezwaar gemaakt: “Bestuurscollege Bonaire neemt kennis van deze disclaimer van IenW maar is het niet eens om deze randvoorwaarde aan de voorkant van het onderzoek naar de Vrije uitkering te stellen.”

Lees hier de bestuursafspraken met Bonaire

Lees hier het afsprakenakkoord met Statia

Lees hier de Saba Package

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.