Roald Lapperre directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij BZK

Den Haag – Ir. R.P. (Roald) Lapperre wordt directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2022.

De directeur-generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) is verantwoordelijk voor de realisatie van een integrale agenda voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Saba, Sint Eustatius, en alle daaruit voortvloeiende tijdelijke taken, opgaven, programma’s en projecten. Daar waar andere ministeries verantwoordelijkheid dragen, wordt in partnerschap een regisserende en coördinerende rol vervuld.

De DGKR zal daarnaast aandacht gaan besteden aan een verdere doorontwikkeling van het directoraat-generaal. Ook vervult de DGKR een rol op het gebied van veiligheid op de eilanden en is hij voorzitter van het bestuurlijk crisisteam. Tot slot is de DGKR belast met overstijgende portefeuilles in de Bestuursraad van het ministerie van BZK.

Roald Lapperre: ”Ik ben zeer vereerd met mijn benoeming. De afgelopen jaren heb ik al intensief samengewerkt met Caribisch Nederland en in mijn nieuwe rol zal ik de komende jaren met veel plezier en overtuiging invulling geven aan de brede samenwerkingsagenda met de Caribische delen van het Koninkrijk. Ik zie er naar uit om samen met de collega’s in Den Haag en op de eilanden werk te maken van een verdere verbreding en verdieping van onze relaties op de veelheid van thema’s die ons verbindt.”

“Met Roald hebben wij een ervaren directeur-generaal voor de opgaven van het DGKR. Roald heeft veel beleidservaring en weet ook hoe het in de uitvoering werkt. Hij heeft ruime ervaring in de departementale samenwerking en de samenwerking met het Caribische deel van Nederland. Roald beschikt over kennis en vaardigheden waardoor hij in staat is om met de andere departementen bruggen te slaan tussen de Haagse politiek-bestuurlijke ambities en de belangen van de Landen en Caribisch Nederland. Ik zie uit naar de komst van Roald,” aldus Maarten Schurink, secretaris-generaal van BZK.

Roald Lapperre is sinds augustus 2017 directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij onder andere directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water, bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en directeur Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Agro, bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken.

Roald Lapperre studeerde Cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit. Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van BZK. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.