Kabinet wil slavernijverleden “zelf ervaren, horen en zien”

Den Haag – Het Kabinet Rutte neemt nog even de tijd voor een reactie op het rapport ‘Ketenen van het verleden’ van de Dialooggroep Slavernijverleden dat precies een jaar geleden aan toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren is aangeboden.

Vandaag meldt haar opvolger Bruins Slot aan de Tweede Kamer in het najaar te reageren op de aanbevelingen van de dialooggroep. Eerst wil het kabinet de gedeelde geschiedenis “zelf ervaren,  zelf horen in gesprekken en met eigen ogen zien.”

Vandaag vindt bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam de jaarlijkse herdenking/viering plaats van de afschaffing in 1863 van de slavernij in de voormalige Nederlandse Antillen en Suriname. Namens het kabinet zal minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind een toespraak houden.

De brief van minister Bruins Slot

Op 1 juli 2021 heeft mijn ambtsvoorganger het rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden aan uw kamer aangeboden.  Het Adviescollege was in 2020 ingesteld om een dialoog te organiseren over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving, gericht op een brede erkenning en inbedding van dit gedeelde verleden.

Het Adviescollege heeft gestreefd naar een brede dialoog met verdiepende gesprekken in de Nederlandse samenleving, waarbij ook het Caribisch deel van het Koninkrijk is betrokken. Het rapport dat op basis van deze dialoog is opgesteld bevat belangrijke conclusies en aanbevelingen. In de afgelopen periode is door het kabinet gewerkt aan de reactie op het rapport. Het rapport en de aanbevelingen bieden belangrijke bouwstenen en aanknopingspunten voor bredere erkenning en inbedding van het gedeelde verleden.

Het adviesrapport roept bij het kabinet de behoefte op om de komende maanden deze gedeelde geschiedenis en de aanbevelingen van de Dialooggroep zelf te ervaren, zelf te horen in gesprekken en met eigen ogen te zien. Het kabinet wil deze ervaringen meewegen in de reactie op het rapport van de Dialooggroep.

Om die reden informeer ik u, mede namens de staatsecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, dat de kabinetsreactie op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden dit najaar aan uw Kamer wordt aangeboden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.