Bonaire

Minister Harbers (IenW) niet van plan wensen Bonaire te financieren

Den Haag – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil geen taken en verantwoordelijkheden overnemen van het openbaar lichaam Bonaire. Dat heeft minister Mark Harbers als voorwaarde gesteld alvorens hij instemde met de bestuurlijke afspraken die staatssecretaris Alexandra van Huffelen tijdens haar recente werkbezoek aan Bonaire met het Bestuurscollege heeft gemaakt.

Nog maar twee jaar geleden suggereerde het kabinet o.a. het beheer over Flamingo Airport over te nemen. Harbers heeft tevens laten vastleggen dat hij niet wil opdraaien voor de kosten van eilandelijke wensen op het gebied van onder zijn ministerie vallende beleidsterreinen. IenW is het enige ministerie dat deze voorbehouden heeft gemaakt, naar verluidt tot ongenoegen van het Bestuurscollege van Bonaire.

“De disclaimer betreft geenszins een afwijzing te willen praten over taken en financiering. Het bestuursakkoord is in zeer korte tijd tot stand gekomen, met veel inbreng vanuit de eilanden. Dat vraagt goede analyse en gesprek. Daarvoor heeft de tijd gewoonweg ontbroken”, aldus de woordvoerder van de minister. Andere ministeries hadden even veel/weinig tijd en zagen daarin geen reden om een voorbehoud te maken.

“Om misverstanden in het vervolg-proces te voorkomen, is aangegeven dat in het akkoord geen sprake kan zijn van verschuivingen in de afgesproken taakverdeling  tussen het eilandelijk bestuur en Europees Nederland. Dit misverstand rond de reden voor deze disclaimer is gisteren in een gesprek tussen de directeur-generaal IenW en het Bestuurscollege Bonaire besproken en opgelost. IenW blijft in positief gesprek met Bonaire over ieders inzet.”

Het gesprek waar de zegsman op doelt, was met de gedeputeerden James Kroon en Hennyson Thielman en eilandsecretaris Wendy Pelk. Pas nadat zij verslag hebben gedaan aan gezaghebber Edison Rijna en collega-gedeputeerde Nina den Heyer zal blijken of het Bestuurscollege zich kan vinden in de uitleg van IenW.

De bestuursafspraken werden medio juni door Van Huffelen en Rijna ondertekend, maar het document is nog altijd niet openbaar gemaakt. Het ministerie van BZK zegt dat het voor het zomerreces naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.