Financieel toezicht Caribisch Nederland op de schop

Den Haag – Het financieel toezicht op de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgt een ander karakter. In het najaar presenteert staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) voorstellen voor het wijzigen van de wet finBES die regels omvat voor het financiële beleid van de eilanden.

De wet die op 10 oktober 2010 van kracht werd, kent het College financieel toezicht BES een sterke rol toe die, zo blijkt in de praktijk, schuurt met het budgetrecht van de Eilandsraad en afwijkt van gemeenten in het Europese deel van het land. Het is de bedoeling dat het toezicht aan de voorkant van de begrotingscyclus verdwijnt en er pas controle plaatsvindt nadat de besluitvorming in de Eilandsraad is afgerond.

Het huidige systeem heeft wantrouwen als uitgangspunt. Bovendien legt de vergaande bemoeienis en ‘informatiehonger’ van het Cft een zwaar beslag op tijd en energie van met name de afdelingen Financiën van de eilanden. De laatste jaren hebben Bonaire en Statia op het gebied van financieel beheer grote vooruitgang geboekt. Saba heeft dat altijd al op orde gehad.

Leden van de Eilandsraden die deze op werkbezoek in Den Haag zijn, hebben op het ministerie een technische briefing gekregen van de ambtenaren die aan de wijziging van de finBES werken.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.