Verkenning naar betaalbare vliegtarieven Caribisch Nederland vergt engelengeduld

Den Haag – Een besluit over het betaalbaar maken van de vliegtarieven in Caribisch Nederland wordt opnieuw door de regering vooruitgeschoven.

Verwacht werd dat de ‘verkenning’ voor het einde van dit jaar zou worden afgerond, maar de uitkomsten laten nog zeker 2 jaar op zich wachten. Dat blijkt uit het overzicht van staatsdeelnemingen dat minister van Financiën Kaag vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eerder adviseerde de Commissie Hartman het luchtvervoer tussen de BES-eilanden als ‘openbaar vervoer’ te beschouwen en dus met overheidssubsidie betaalbaar te maken. Het enthousiasme daarvoor lijkt bij Rutte IV al even gering als bij Rutte III.

Uit het overzicht staatsdeelnemingen

Saba en Sint Eustatius zijn voor hun bereikbaarheid afhankelijk van de luchtverbinding met Sint Maarten. De Nederlandse staat heeft de aandelen in Winair per oktober 2010 overgenomen om regelmatige, betrouwbare, veilige en kostenefficiënte bereikbaarheid van Saba en Sint Eustatius zo goed mogelijk te borgen. Door het aandelenbelang van 7,95% in Winair heeft de Nederlandse staat de mogelijkheid de ontwikkelingen te monitoren en met het bestuur van Winair te spreken over zaken die betrekking hebben op de duurzame verbinding naar Saba en Sint Eustatius. Winair was in 2021, de enige luchtvaartmaatschappij uit het Caribisch deel van het Koninkrijk die alle (ei)landen uit dit deel van het Koninkrijk bedient en heeft daardoor een belangrijke rol in de bereikbaarheid van de (ei)landen.

In een brief van 10 december 2021 aan de Tweede Kamer, heeft de toenmalige minister van IenW kenbaar gemaakt tot de constatering te zijn gekomen dat het aandelenbezit in Winair voor de toekomst niet als de beste optie gezien wordt om de bereikbaarheid van Saba en Sint Eustatius zo goed mogelijk te borgen. In de eerder aangehaalde Kamerbrief is aangegeven dat de mogelijkheid voor het instellen van een openbare dienstverlening (PSO) wordt verkend om de afhankelijkheid van de markt op deze minder rendabele lijnen op te heffen. De verwachting is dat de verkenning en uitwerking van dit instrument twee jaar zal duren.

Strategie

Winair is al meer dan 60 jaar actief in het Caribisch gebied. De missie van Winair is om een leidende, levensvatbare, betrouwbare en winstgevende regionale luchtvaartmaatschappij te zijn. Winair streeft naar het hoogste luchtvaartveiligheidsniveau en is voortdurend bezig met uitbreiding en verbetering van de diensten en dienstverlening.

Vooruitblik 2022

COVID-19 lijkt in de achteruitkijkspiegel te verdwijnen en de vooruitzichten voor een normalisering van het bedieningenniveau op korte termijn zijn positief. De inreisbeperkingen worden wereldwijd, en daarmee ook in het Caribisch gebied drastisch versoepeld en de luchtvaartindustrie komt langzaam maar zeker weer volledig op gang. De omzet van Winair voor de eerste twee maanden van 2022 is ten opzichte van de eerste twee maanden van 2021 gestegen met 80%. De begroting voor 2022 toont een winst van ongeveer € 0,3 miljoen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.