Jacht op drugsoperaties in Cariben wordt opgevoerd

Den Haag – Uit de ‘Toekomstagenda internationaal offensief tegen georganiseerde criminaliteit’ die minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, wordt ruim aandacht besteed aan het Caribisch Gebied:

  • Defensie (Commandant Zeemacht in het Caribisch Gebied) en Kustwacht Caribisch gebied onderzoeken de intensivering van de operationele samenwerking met de maritieme autoriteiten in Colombia met als doel om drugstransporten ‘upstream’ te onderscheppen.
  • Inzet van een flexibele ‘politie haven liaison’ om samenwerking met havens in Latijns-Amerika en de Cariben te verbeteren, en de stationering van FIOD-rechercheurs en KMar-medewerkers in het Caribisch gebied. Ook werft de Douane momenteel liaisons die onder andere op Nederlandse ambassades in Latijns-Amerika zullen worden geplaatst.
  • De informatieknooppunten in het Caribisch deel van het Koninkrijk worden versterkt, zodat lokale operationele opsporingsinformatie regionaal beter wordt gedeeld.
  • Met de partners, in het bijzonder met de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland, ondermijningsprogramma’s opgesteld, die op basis van fenomeenanalyses richting geven aan de gezamenlijke strategie in bepaalde regio’s en landen. Deze programma’s sluiten nauw aan op het Nederlandse buitenlandbeleid en de jaarplannen van de relevante posten in het buitenland. De eerste stap hiertoe wordt momenteel genomen door het opstellen en uitvoeren van het programmaplan Latijns-Amerika en de Cariben.
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.