Unkobon slaat alarm: stroom voor veel Bonairianen onbetaalbaar

Kralendijk – Unkobon vreest dat veel huishoudens op Bonaire de elektriciteitsrekening niet meer kunnen betalen nu het tarief per 1 juli met 30% wordt verhoogd als gevolg van de hoge brandstofprijzen op de wereldmarkt.

“Omdat WEB de rekeningen voor stroomgebruik twee maanden later stuurt, zien de consumenten de gevolgen pas in september. Unkobon verwacht dat veel huishoudens op Bonaire de rekening niet meer zullen kunnen betalen. Huizen waarvan de rekening niet wordt betaald worden afgesloten”, aldus de consumentenbond.

Armoedeminister Carola Schouten heeft aangeboden om inkomens tot 120% van het ijkpunt sociaal minimum te helpen met een eenmalige subsidie van $ 850. “Het theoretische ijkpunt is echter veel lager dan het werkelijke bestaansminimum. Met het criterium van de minister krijgen veel huishoudens op Bonaire met inkomens onder het bestaansminimum geen hulp, terwijl in het Europese deel van Nederland huishoudens met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum wel in aanmerking komen.”

Unkobon heeft bij de minister gepleit voor een hogere inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de subsidie aangezien de werkelijke kosten van levensonderhoud veel hoger zijn dan het ijkpunt dat de minister hanteert. Ook gedeputeerde Nina den Heyer wil de werkelijke kosten van levensonderhoud als inkomensgrens voor de subsidie gaan hanteren.

OLB en WEB zijn al bezig met voorbereidingen om de subsidie voor huishoudens die daarvoor in aanmerking komen tijdig te kunnen verwerken. Den Heijer daarover: “We proberen van tevoren zoveel mogelijk mensen in beeld te krijgen en die dan automatisch de subsidie te geven, maar de huishoudens die we niet in beeld krijgen zullen zich moeten aanmelden.”

Unkobon verwacht dat niet alleen de minima, maar ook de middengroepen problemen zullen krijgen met de hoge rekeningen voor elektriciteit. “Als de inkomens op Bonaire niet worden aangepast aan de grote prijsstijgingen zal het armoedeprobleem alleen maar groter worden”, voorspelt de consumentenbond.

De nieuwe prijsstijging is niet alleen het gevolg van hogere brandstofkosten, maar ook van de laksheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat nog altijd studeert op het 2 jaar geleden door WEB ingediende plan om de elektriciteitsproductie te verduurzamen. Daardoor hadden de tarieven met tientallen procent verlaagd kunnen worden. Hoewel minister Rob Jetten bij herhaling zegt van Caribisch Nederland een showcase op het gebied van duurzame energie te willen maken, schuift ook hij een besluit over het WEB-plan alsmaar voor zich uit. Inmiddels zijn materiaal- en transportkosten zodanig gestegen dat het beoogde tariefsvoordeel is verdampt.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.