Bonaire

Rijksdienst Caribisch Nederland beveiligt persoonsgegevens onvoldoende

Kralendijk – Na de Algemene Rekenkamer heeft nu ook de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (CBP BES) geconstateerd dat de Rijksdienst Caribisch Nederland zijn digitale veiligheid niet op orde heeft.

De commissie is belast met toezicht en handhaving op de verwerking van persoonsgegevens door de publieke- en private sector in Caribisch Nederland. In dat kader is een controle uitgevoerd bij de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN). Aanleiding van de controle was de verwerking van documenten met persoonsgegevens via het intern netwerk van SSO CN  (H-schijf) die voor een ieder werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland toegankelijk is gesteld.

De commissie heeft vastgesteld dat de bescherming en beveiliging van bepaalde digitale dossiers niet op orde was. Het onderzoek richtte zich op vier aspecten van de verwerking van persoonsgegevens op de H-Schijf: hoe zorgvuldig/behoorlijk worden de persoonsgegevens verwerkt (artikel 6 Wbp BES), wat is het doel van de verwerking (artikel 7 Wbp BES), wat zijn de grondslagen voor de verwerking (artikel 8 Wbp BES ) en tot slot: hoe wordt de beveiliging van de persoonsgegevens gegarandeerd (artikel 13 Wbp BES).

De commissie heeft de bevindingen getoetst aan de normen van de Wet bescherming persoonsgegevens BES en is tot de conclusie gekomen dat niet wordt voldaan aan de normen zoals opgenomen in de Wet Bescherming persoonsgegevens BES. Het rapport inclusief de aanbevelingen is gedeeld met de directeur van de SSO CN. De organisatie moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen en beveiligen. Tevens heeft de CBP BES aanbevolen een protocol op te stellen om tijdig in te kunnen grijpen in geval er sprake is van een datalek.

De CBP BES is positief over de stappen die SSO CN al heeft genomen om de verwerking van persoonsgegevens op de H:schijf zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. “De acties zijn niet alleen gericht op het creëren van een veilig en beter beschermd platform maar focussen ook op een gedragen visie over het gebruik van de H:schijf door de Rijksdiensten in Caribisch Nederland”, aldus de secretaris van de CBP BES, Roëlla Pourier. De commissie zegt er op te vertrouwen dat de SSO CN alle aanbevelingen binnen de afgesproken termijn zal implementeren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.