Drie scholen in Caribisch Nederland krijgen onvoldoende van Inspectie

Den Haag – Drie scholen in Caribisch Nederland voldoen niet aan de basiskwaliteit. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarverslag over 2021 De desbetreffende scholen zijn onder intensief toezicht geplaatst.

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de kinderopvang op de BES-eilanden. De uitkomsten daarvan worden binnenkort bekendgemaakt.

Uit het Jaarverslag 2021 Inspectie van het Onderwijs

Toezicht op het onderwijs in Caribisch Nederland

De inspectie houdt toezicht op het onderwijs in de bijzondere gemeenten van Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het gaat om toezicht op instellingen voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, op de Expertisecentra Onderwijs Zorg (EOZ) en op Sociale Kanstrajecten Jongeren (SKJ).

Toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in Caribisch Nederland

Begin 2019 startte het programma BES(t) 4 kids, een samenwerking tussen Bonaire, Sint Eustatius, Saba en de Rijksoverheid. Doel is het realiseren van een stelsel van veilige, kwalitatief goede en financieel toegankelijke kinderopvang. De inspectie voert in Caribisch Nederland eerstelijns toezicht op de kinderopvang uit. Het gaat hierbij om toezicht op kinderdagverblijven, gastouderopvang en buitenschoolse opvang. Lokale inspecteurs voeren een deel van dit toezicht uit (vooral ten aanzien van veiligheid en gezondheid), dit doen zij onder verantwoordelijkheid van de inspectie. We sloten in 2021 convenanten met de bijzondere gemeenten en voerden gesprekken met bijvoorbeeld de opleiding voor pedagogisch medewerkers op Bonaire.

In september 2021 startte de inspectie een bestandsopname op alle kinderopvanglocaties in Caribisch Nederland. We onderzoeken in deze bestandsopname onder andere het aanbod, het pedagogisch-educatief handelen en de kwaliteitszorg. In het voorjaar van 2022 ronden we de bestandsopname af. Dit leidt tot een rapport over de kwaliteit van de kinderopvang in Caribisch Nederland dat in juni 2022 gepubliceerd wordt.

Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de specifieke voorzieningen

In november 2021 bezochten we diverse scholen en instellingen in Caribisch Nederland. Dat deden we met het hernieuwde onderzoekskader 2021. De meeste scholen en instellingen hadden hun basiskwaliteit weten vast te houden en hadden zich op onderdelen verbeterd. 3 scholen in het primair onderwijs gaven we (waarvan in 1 geval opnieuw) het oordeel onvoldoende. Voor deze scholen geldt geïntensiveerd vervolgtoezicht. Daarnaast vindt er bij een bestuur op Saba nog herstelonderzoek plaats vanwege eerder vastgestelde wettelijke tekortkomingen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.