Vierlandentop over COHO mislukt

Oranjestad – Het tweedaagse bestuurlijk overleg in Oranjestad tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling is mislukt. De partijen praten in augustus verder.

Mede namens staatssecretaris Van Huffelen, de premiers Pisas en Jacobs verklaarde minister-president Wever-Croes dat er drie scenario’s zijn besproken, maar dat over geen enkele overeenstemming is bereikt. Afgesproken is dat de CAS-landen de komende tijd hun voorkeursscenario – een alternatief voor de consensusrijkswet COHO – verder uitwerken en dat na het zomerreces aan Nederland voorleggen.

Praktisch gezien heeft de nieuwe vertraging geen consequenties. Alle taken die het COHO moet gaan vervullen, worden nu al uitgevoerd door de zogeheten Tijdelijke Werkorganisatie (TWO), terwijl de landen gedwee meewerken aan het realiseren van de landspakketten. Het ontbreken van een rijkswet blijkt dat niet in de weg te staan.

De bewindslieden benadrukten dat de besprekingen in een plezierige sfeer zijn verlopen, maar bleven vaag over de vraag waarom het overleg zonder resultaat is gebleven. Ook weigerden zij te vertellen welke drie scenario’s op tafel liggen. Waarnemers concluderen dat COHO steeds verder uit zicht raakt.

Tijdens de vierlandentop is tevens gesproken over het afbouwen van de salariskorting van 12,5% in de (semi)publieke sector. Aruba heeft ingestemd met de door Nederland gestelde voorwaarden, Curaçao en Sint Maarten (nog) niet. Vrijdag zal de Rijksministerraad besluiten dat de landen die akkoord zijn met de voorwaarden groen licht krijgen om de looningreep af te bouwen. Aruba denkt daar al in juli mee te kunnen beginnen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.