Minister De Jonge en staatssecretaris Van Huffelen bezoeken plantage Bolivia

Bonaire – Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) hebben een bezoek gebracht aan de voormalige plantage Bolivia.

De bewindslieden wilden uit eerste hand horen wat de plannen van Bonaire Properties NV met het enkele jaren geleden aangekochte gebied zijn. Directeur Mieke Breemhaar van Bonaire Properties en Erik Berkelmans van het bureau Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling ontzenuwden de mythe dat het landschap zal worden “vernietigd”. De bewindslieden hebben met eigen ogen kunnen zien wat het desastreuse resultaat is van meer dan 70 jaar overbegrazing. Aan hen is de boodschap gegeven dat het herstellen van de natuur en duurzaam onderhouden van het gebied bekostigd kan worden door de realisatie van woningen in verschillende categorieën van betaalbaar tot exclusief.

Minder dan 10% van de vroegere plantage wordt duurzaam ontwikkeld tot een landgoed met wonen, landbouw en ecotoerisme op plekken waar de natuur door verwaarlozing en erosie grotendeels verloren is gegaan. De opbrengst van de activiteiten wordt onder meer gebruikt om de natuur in de resterende 90% van Bolivia en het aanwezige cultureel erfgoed te herstellen, te beschermen en onder professioneel beheer van landgoed-rangers te brengen.

Johan van Blerk van Tera Barra was door het ministerie als deskundige gevraagd nadere informatie te geven. Hij is reeds 20 jaar actief betrokken bij  natuurontwikkeling en bescherming op Bonaire. Hij heeft aan de minister en staatssecretaris de boodschap overgebracht dat op Bonaire waardevolle natuur te vinden is op het middenterras, waar nooit plantages zijn geweest. Juist de gebieden die echt waardevol zijn en waar bomen van meer dan 1000 jaar oud staan, komen door bouwontwikkelingen erg onder druk.

Een verantwoorde ontwikkeling van Bolivia kan de druk van de woningmarkt halen, bijdragen aan natuurherstel en de verdere aantasting van zeer waardevolle natuur elders op Bonaire helpen voorkomen, aldus Bonaire Properties.

Op de foto links van staatssecretaris Van Huffelen Mieke Breemhaar (Bonaire Properties) en Erik Berkelmans (Metafoor) en rechts van minister De Jonge natuurkenner Johan de Blerk (Tera Barra).

Ontwikkeling Landgoed Bolivia voorbeeld voor toekomstbestendige groei Bonaire

De wijze waarop Landgoed Bolivia met de inbreng van professionals op het gebied van landschapsontwikkeling, duurzaam bouwen en natuurbeheer wordt gerealiseerd, kan als voorbeeld dienen voor een toekomstbestendige groei van het eiland, aldus Bonaire Properties.

De publicatie vandaag van een door het internationaal gerenommeerde bureau KuiperCompagnons en Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling samengestelde nota ‘Landschapsvisie Landgoed Bolivia’ maakt duidelijk hoe op een verantwoorde manier harmonie kan worden gevonden tussen enerzijds het behouden,  herstellen en versterken van de natuurlijke rijkdommen en het cultureel erfgoed van Bonaire en anderzijds perspectief kan worden geboden voor wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Hoewel de nota betrekking heeft op de ontwikkeling van de voormalige plantage Bolivia, is de beschreven visie, met de bijbehorende wijze waarop deze in de praktijk kan worden gebracht, van toepassing op het gehele eiland. Ook elders op Bonaire spelen uitdagingen waarvoor KuiperCompagnons en Metafoor – mede op basis van hun expertise en ter plaatse verricht onderzoek – oplossingen aanreiken om een robuust raamwerk van natuur op land en in de zee vorm te geven, met oog voor de transitie van het klimaat. Binnen dit raamwerk ligt de ruimte om op de juiste plekken kwalitatieve woningen voor huidige en nieuwe eilandbewoners te realiseren, circulair en zelfvoorzienend, maar ook om een meer diverse economie te creëren en kwaliteitstoerisme te stimuleren.

Lees hier de gehele nota

(Bron: Bonaire Properties)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.