Bonaire

COLUMN – Follow the florijnen

Stel: u bestelt voor 150 Nederlands Antilliaanse (of Arubaanse) florijnen spulletjes, maar u heeft er maar 100. Dan komt u dus 50 naffeltjes (of affeltjes) tekort… Hoe kom je daar nou bij? zal Xiomara Maduro te Aruba uitroepen. De bewering dat er een tekort is, is maar een mening, vindt ze. Nu is Xiomara niet zomaar een burger met een mening, maar ook minister van Financiën van Aruba. En met die pet op is ze frontaal in botsing gekomen met het College Aruba financieel toezicht. Dat zegt dat de Arubaanse regering veel te veel geld uitgeeft. Maduro is het daar niet mee eens. De constatering dat zij als penningmeester van het kabinet Wever-Croes honderden miljoenen meer uitgeeft dan de overheid ontvangt, is in haar ogen niets anders dan een mening.

Minister Maduro maakt zich, naar eigen zeggen, dan ook geen zorgen dat de Rijksministerraad (waarin Nederland de dienst uitmaakt) Aruba een aanwijzing zal geven om een einde te maken aan de ongeremde geldsmijterij. De dreiging van zo’n koninklijk dwangbevel is volgens haar ontsproten aan de fantasie van persmuskieten die haar partij (de MEP) niet goedgezind zijn. De slotopmerking in de brief die zij van CAft-voorzitter Raymond Gradus heeft ontvangen, laat echter weinig ruimte voor misverstanden:

“Het CAft verzoekt u uiterlijk op 24 juni aan te geven op welke wijze u alsnog invulling geeft aan de aanbevelingen. Als er sprake blijft van een begroting die geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de normen, dient het CAft de RMR te berichten. Dit bericht kan vergezeld gaan van een gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing.”

De optie van een aanwijzing komt dus niet uit de duim van door de oppositie aangestuurde journalisten. Wellicht is de bewindsvrouw aan een nieuw brilletje toe. Waarschijnlijker is het dat ze een zeker lichaamsdeel met brieven van het CAft afveegt. Of om het nog helderder te stellen: schijt heeft aan deze lastige pain-in-the-as-toezichthouder. Van de 13 aanbevelingen die de onafhankelijke rekenmeesters eerder dit jaar hebben gedaan, heeft Maduro er slechts eentje uitgevoerd. Die twaalf anderen zijn toch maar meningen en meningen kunnen nu eenmaal verschillen, nietwaar?

Het CAft, de Rijksministerraad en het resterende (objectieve) deel van het Koninkrijk zullen er anders over denken. Het gaat immers om harde rekensommen en de uitvoering van met Nederland gemaakte afspraken die met het gebruikelijke – vanwege de pr-foto – overdreven ceremonieel door minister-president annex Miss Integrity Evelyn Wever-Croes hoogstpersoonlijk zijn ondertekend, maar vervolgens categorisch niet worden nagekomen. Het is een wonder dat de leden van het CAft nog niet uit hun vel zijn gesprongen, want de Arubaanse regering trekt al jaren een neus naar ze die langer en langer wordt.

De overheidsschuld van Aruba is inmiddels de 6 miljard gulden gepasseerd. Per inwoner is dat bijna anderhalve keer de Nederlandse staatsschuld. Tegen de plechtig gedane beloften in blijven de uitgaven stijgen. De kabinetten Mike Eman I en II gaven ook geleend geld uit als water, maar dat werd veelal besteed aan zaken waaraan de bevolking jarenlang plezier beleeft, zoals nieuwe wegen en de renovatie van wijken. Duurzaam investeren is er bij Wever-Croes I en II nauwelijks bij.

De paar honderd miljoen die dit jaar moet worden bijgeleend, gaat op aan onder meer personeel: familie en vrienden die door de coronacrisis hun baan hebben verloren, moeten tenslotte wel van een inkomen worden voorzien. Het verklaart de obese omvang van het Arubaanse ambtenarenapparaat. Maar het opmerkelijkst is de volgens het CAft excessieve stijging van de uitgaven aan huur van gebouwen. Dat zou toch alle alarmbellen in Den Haag moeten doen rinkelen.

En anders wel bij het Openbaar Ministerie in Oranjestad. Van wie huurt de overheid al die gebouwen, met welk doel en worden ze überhaupt wel gebruikt? Kadushi lijkt het de hoogste tijd om daar een follow-the-florijnen-onderzoek op los te laten. Dat is uiteraard niet meer dan de mening van een eenvoudig columnist.

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.