Voor zomer aanpak verlaging kosten levensonderhoud op BES-eilanden

Den Haag – Het kabinet Rutte kijkt belangstellend uit naar door Nationale ombudsman Reinier van Zutphen aangekondigde onderzoeken naar sociale minima, de invloed van burgers in het sociaal domein en de vluchtelingenproblematiek in Caribisch Nederland. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot vandaag aan de Tweede Kamer in reactie op het jaarverslag van de ombudsman.

De bewindsvrouw zegt dat het kabinet voor de zomer concrete voorstellen zal presenteren voor de het verlangen van de kosten van levensonderhoud op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Eveneens voor de zomer wordt meer bekend over een integrale aanpak om de positie van jongeren op de eilanden te verbeteren.

Caribisch Nederland

Klachtbehandeling door het Korps Politie Caribisch Nederland

Op aanbevelen van de Raad van de Rechtshandhaving bespreekt de korpsbeheerder KPCN regelmatig met het korps de voortgang van de uitvoering van de gedane toezeggingen. Ook de aanbevelingen van de Nationale ombudsman worden bij dat gesprek betrokken.

Lopend onderzoek armoedebestrijding

Een belangrijk doel van het nieuwe kabinet is om de levensstandaard voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren en de armoede te bestrijden. Daartoe onderneemt het kabinet het volgende:

•          Toewerken naar een ijkpunt sociaal minimum. Dit doen we stapsgewijs en samen met de openbare lichamen, zodat zij in staat worden gesteld hun taken beter te kunnen uitvoeren. Om meer zekerheid te krijgen over voldoende inkomen is ook een adequaat stelsel van sociale zekerheid nodig, samen met een hoger wettelijk minimumloon. Daarnaast is sociaal-maatschappelijke ondersteuning nodig, gericht op individuele begeleiding en vorming van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij uiteindelijk ook op eigen kracht in hun inkomen kunnen voorzien.

•          Aanpakken van de hoge kosten van levensonderhoud en nutsvoorzieningen en komen met concrete voorstellen. Toegezegd is de Kamer hierover voor de zomer nader te informeren.

•          Ontwikkelen van een integrale aanpak om de situatie van jongeren op de eilanden te verbeteren. Dit mede naar aanleiding van het onderzoek van de Nationale ombudsman over de ervaringen van alleenstaande ouders en kinderen die op of rond de armoedegrens leven. Ook hierover wordt de Kamer voor de zomer geïnformeerd.

Onderzoeken Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman kondigt een aantal onderzoeken aan in zijn jaarverslag, naar sociale minima, de invloed van burgers in het sociaal domein, en de vluchtelingenproblematiek in Caribisch Nederland. Het kabinet ziet deze onderzoeken met belangstelling tegemoet.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.