Saba Package 2.0 ondertekend

Saba – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en gedeputeerde Bruce Zagers hebben het meerjarige bestuursakkoord ‘Saba Package 2.0’ ondertekend. Hierin staan concrete afspraken tussen Saba en het Rijk over de verdere ontwikkeling van een duurzaam en zelfvoorzienend Saba.

Om dit doel te bereiken, zijn in het akkoord vier thema’s opgenomen: het verbeteren van de bestaanszekerheid, economische en ruimtelijke ontwikkeling, klimaat en natuur en goed bestuur. Deze thema’s sluiten aan bij de ‘Saba Visie 2030’ en de hoofdlijnenbrief van het kabinet.

“Ik ben blij met deze heel prettige en nauwe samenwerking met Saba,” zegt staatssecretaris van Huffelen. “Samen pakken we door om de bestaanszekerheid van de mensen op Saba te verbeteren en te bouwen aan een duurzame toekomst voor het eiland.” 

Zagers: “Het ondertekenen van het ‘Saba Package 2.0’ markeert een belangrijk moment, omdat het pakket een positieve impact gaat hebben op veel facetten van het eiland en de bewoners. De kansen die dit pakket biedt, zijn het resultaat van een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen tussen Saba en Den Haag.”

Het kabinet investeert in het verbeteren van de levenstandaard van de inwoners van Caribisch Nederland, waarmee gezorgd kan worden voor hogere inkomens en uitkeringen. Daarnaast wordt de Vrije Uitkering van Saba structureel verhoogd. Ook zetten het kabinet en Saba zich ervoor in de kosten van levensonderhoud voor de Sabanen waar mogelijk  te drukken.

Daarnaast investeren Saba en het Rijk gezamenlijk in een versnelde overgang naar meer dan negentig procent duurzame energie én in het behoud en onderhoud van de veelzijdige natuur van Saba. Ook wordt ingezet op een verantwoorde en gezonde ruimtelijke ontwikkeling met oog voor de natuur. En met het opstellen van een ‘culture policy plan’ wordt een stap gezet om meer te investeren in Saba’s rijke cultuur.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties investeert voorts dit jaar 1,6 miljoen euro in de doorontwikkeling van Saba’s bestuur en overheidsorganisatie. De middelen om een impuls te geven aan de plannen uit het akkoord, komen onder andere uit de CN-envelop van jaarlijks 30 miljoen euro.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.