Alarmerende rapporten over gevaar klif op Sint Eustatius genegeerd

Sint Eustatius – De instabiliteit van de klif langs de gehele kustlijn bij Fort Oranje is veel groter dan de Nederlandse regering wil doen geloven. Meerdere rapporten van verschillende onderzoeksbureaus waarin experts eensgezind op de acute risico’s wijzen, zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voormalig regeringscommissaris Marnix van Rij naar het lijkt welbewust uit de publiciteit gehouden.

Het eerste rapport dat door Royal Haskoning/DHV in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (dat onder BZK valt) is opgesteld, dateert van juni 2017. Ruim een jaar later volgde het tweede rapport, in mei 2019 het derde, in augustus 2020 het vierde en in oktober van dat jaar het vijfde. Allemaal met dezelfde conclusie: onmiddellijk ingrijpen is vereist. Dat gebeurde, maar slechts in beperkte mate.

“Red areas”

Nadat in september 2017 de impact van de orkanen Irma en Maria het gelijk van de onderzoekers bevestigde, werden alleen voor het gebied direct onder Fort Oranje, een rijksmonument en erkend werelderfgoed, de aanbevolen maatregelen getroffen, Bij de overige door de experts als “a very high level of risks” gekwalificeerde gebieden werd niets ondernomen om deze “red areas” veiliger voor de omgeving te maken. Moeilijk was het overigens niet de rapporten onder het tapijt te schuiven, want de Eilandsraad was begin 2018 naar huis gestuurd.

Nutsbedrijf Stuco raakte eerder dit jaar beschadigd door vallende rotsblokken.

Uit de rapporten blijkt dat de 50 meter hoge klif op veel plaatsen gevaarlijk instabiel is. Er bestaat volgens onderzoekers een “high risk” dat delen loslaten en op de bebouwing (o.a. van het nutsbedrijf Stuco en hotels/restaurants) eronder en op de weg langs de kust terechtkomen. Ook de veiligheid van bewoners van huizen boven de klif is in het geding. Na hevige regenval en tijdens orkanen is het gevaar op grotere grondverschuivingen nog aanzienlijker.

Kosten

Al in het eerste, inmiddels 5 jaar oude rapport werd aangedrongen om zwakste delen onmiddellijk te versterken en voor de lange termijn voor het gehele klif “adequate remediërende maatregelen” te treffen. De kosten werden destijds geraamd op 16 miljoen euro. De betrokken ministeries hebben er uit financiële overwegingen voor gekozen slechts een beperkt deel van de klifwand dichtbij het historische Fort Oranje te verstevigen.

Dat er een reëel gevaar is, bleek in januari van dit jaar: vallende rotsblokken beschadigden het gebouw van Stuco, waardoor het gehele eiland tijdelijk zonder stroom, drinkwater en internet kwam te zitten.

Klik hier voor het eerste rapport van Haskoning/DHV

Ook woningen op de klifrand lopen gevaar.
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.