Twijfels over verklaring voor plotseling ontslag gevolmachtigde minister Aruba

Oranjestad – Aan de verklaring van zowel minister-president Evelyn Wever-Croes als gevolmachtigde minister Guillfred Besaril (beiden MEP) dat die laatste om persoonlijke overwegingen ontslag heeft genomen, wordt in politieke kringen op Aruba weinig geloof gehecht.

Aanleiding voor de twijfels is het onderzoek dat de Centrale Accountantsdienst  (CAD) in opdracht van de regering doet naar mogelijke onregelmatigheden bij het Arubahuis. Fractieleider van oppositiepartij MAS Marisol Tromp heeft Statenvoorzitter Edgard Vrolijk per brief verzocht erbij Wever-Croes op aan te dringen het rapport met de bevindingen van de CAD per omgaande naar de Staten te sturen.

Besaril is sinds 2017 gevolmachtigde minister. In september aanvaardde hij zijn herbenoeming. Zijn ontslag komt als een donderslag bij heldere hemel. De enkele maanden geleden als plaatsvervanger aangetreden Ady Thijsen neemt het stokje per 1 juli over. Besaril keert terug naar Aruba.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.