Curacao

Schuld Aruba naar recordhoogte: + 6 miljard

Oranjestad – De Arubaanse overheidsschuld is naar een recordhoogte gestegen: in het eerste kwartaal nam de schuld toe met 361 miljoen gulden naar iets meer dan 6 miljard. Dat blijkt uit de (te laat verschenen) uitvoeringsrapportage over de eerste drie maanden van dit jaar.

Het College Aruba financieel toezicht wil dat volgend jaar een begin wordt gemaakt met het terugdringen van de schuld, maar of het daarvan komt, is zeer de vraag want het kabinet Wever-Croes blijft – tegen de afspraken met Nederland in – juist meer uitgeven aan onder meer goederen, diensten en personeel, terwijl beloofde bezuinigingen niet worden gerealiseerd. Een ander zorgpunt van het CAft is de sterke toename van kortlopende schulden als gevolg van betalingsachterstanden.

Het opvallendste in de ogen van het college is de daling van de winstbelasting ten opzichte van vorig jaar. Toen zat het bedrijfsleven van de coronacrisis in zak en as, nu is er juist sprake van een fors economisch herstel. Als de Arubaanse regering het beleid niet voor 24 juni bijstelt, dreigt een dwingende aanwijzing van de Rijksministerraad.

Lees hier de gehele brief van het CAft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.