Aruba

Regering Aruba tart College financieel toezicht: Slechts 1 van de 13 aanbevelingen uitgevoerd, aanwijzing dreigt

Oranjestad – De regering van Aruba blijft de aanbevelingen van het College Aruba financieel toezicht negeren. Vorige maand werd duidelijk dat het kabinet Wever-Croes de geadviseerde aanpassingen in de begroting 2022 naast zich had neergelegd, waarna het college een vermanende brief naar minister van Financiën Xiomara Maduro stuurde waarop voor 24 mei moest worden geantwoord.

Uit die reactie blijkt dat Aruba bereid is slechts aan 1 van de in totaal 13 aanbevelingen opvolging te geven. Voor het CAft lijkt de maat vol: als niet uiterlijk op 24 juni de begroting in overeenstemming is gebracht met de gemaakte afspraken wordt de Rijksministerraad geïnformeerd en dreigt Aruba een (dwingende) aanwijzing te krijgen.

Opmerkelijk is dat de Arubaanse regering zich ook niet aan de eigen beloften houdt. Zo is in 2018 overeengekomen de uitgaven aan goederen en diensten op het niveau van 2017 (165 miljoen) te bevriezen. In de begroting voor dit jaar is een bedrag van 213 miljoen opgenomen. “Excessief hoog”, constateert het CAft. De toezegging de personeelslasten te verlagen wordt niet nagekomen, de 60 miljoen besparing op ziektekosten lijkt ook dit jaar weer niet te worden gehaald. Het kabinet Wever-Croes heeft evenmin een boodschap aan de opgave om volgend jaar een overschot van tenminste 1% te realiseren.

“Het CAft verzoekt u uiterlijk op 24 juni aan te geven op welke wijze u alsnog invulling geeft aan de aanbevelingen. Als er sprake blijft van een begroting die geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de normen, dient het CAft de RMR te berichten. Dit bericht kan vergezeld gaan van een gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing”, aldus collegevoorzitter Raymond Gradus in een brief die vrijdag naar minister Maduro is gestuurd.

Op 20 juni is staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) op Aruba voor bestuurlijk overleg met de premiers Wever-Croes, Jacobs en Pisas. Ongetwijfeld zal ze de gelegenheid te baat nemen om haar gastvrouw aan te spreken op correspondentie met het CAft.

Lees hier de gehele brief

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.