Samira Rafaela blij met oproep Europees Parlement voor steun aan LGO’s

Brussel – Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie opgeroepen de zogeheten Landen en Gebieden Overzee financiële en andere ondersteuning te verlenen om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten. Tot de LGO’s behoren de Caribische delen van het Koninkrijk. Europarlementariër Samira Rafaela laat via een schriftelijke verklaring weten blij te zijn met de oproep:

Op 7 juni 2022 stemde het Europees Parlement voor de goedkeuring van een Rapport over de huidige situatie en de toekomstige uitdagingen van de landen en gebieden overzee.

Het is voor de LGO’s, en voor de EU, van groot belang dat het Europees Parlement dit Rapport heeft aangenomen. De pandemie heeft aan het licht gebracht met welke uitdagingen wij als wereld en als EU te maken hebben, ook op onze eilanden. De COVID-19 pandemie en de klimaatverandering tonen aan dat samenwerking binnen de EU van dringend belang is om de uitdagingen samen te bestrijden.

Een van de belangrijkste problemen die een ernstige bedreiging vormen voor de LGO’s is de klimaatverandering. De gevolgen zijn fysiek voelbaar en zichtbaar door te kijken naar de stijging van de zeespiegel, kusterosie, opwarming en verzuring van de zee. Dit heeft directe gevolgen voor de leefbaarheid van de gebieden, en ook voor economische sectoren zoals het toerisme. Maar met moeilijke situaties ontstaan ook kansen om te innoveren en om aan te passen.

Ik sluit me aan bij de oproep van het Europees Parlement aan de Europese Commissie om financiële steun en specifieke maatregelen te treffen om de LGO’s in staat te stellen de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten. Als we groene investeringen op onze eilanden op de juiste manier bevorderen, kunnen we collectief werken aan een beperking van de klimaatverandering en een economische ontwikkeling die iedereen ten goede komt. Voor jong en oud; voor het klimaat. 

Ik verwacht dat het Parlement en de lidstaten met LGO’s, kijken naar de mogelijkheden die wij collectief kunnen creëren om hun positie te verbeteren. Wij kunnen investeren in nieuwe sectoren, slimme knooppunten op de eilanden en een leefomgeving creëren waarvan wij allemaal kunnen genieten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.