Bonaire

Kabinet Pisas ligt dwars: Rijksministerraad afgelast

Den Haag – De Rijksministerraad waarin vandaag besloten had moeten worden de salariskorting van 12,5% in de (semi)publieke sector op Curaçao, Aruba en Sint Maarten ongedaan te maken, is op het laatste moment afgelast. “Omdat de gesprekken nog niet zijn afgerond”, aldus de officiële lezing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In regeringskringen op Aruba en Sint Maarten wordt met de beschuldigende vinger naar Curaçao gewezen. Het kabinet Pisas zou dwarsliggen omdat het ook de korting op de salarissen van ministers en parlementariërs van tafel wil hebben. Een van de voorwaarden van Nederland is juist dat de looningreep voor grootverdieners in de (semi)publieke sector voorlopig in stand blijft. Ook wil Den Haag niet dat het terugdraaien van de ingreep wordt bekostigd met geld uit Nederland.

Aruba en Sint Maarten zijn niet blij met de voorwaarden, maar hebben zich erbij neergelegd omdat de druk van de vakbonden van overheidspersoneel groot is. Dat is op Curaçao overigens ook het geval, maar daar realiseert men zich dat het herstel van de ambtenarensalarissen niet mogelijk is als daar geen geld van Nederland voor kan worden gebruikt.

Het afgelasten van de RMR betekent dat ook Aruba en Sint Maarten moeten wachten met het repareren van de lonen van overheidsdienaren. Daar kan men dan ook weinig waardering opbrengen voor de houding van Curaçao. De eerstvolgende RMR is op 24 juni.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.