Gedeputeerde Kroon krijgt input voor visie op verantwoorde groei Bonaire

Kralendijk – Gedeputeerde James Kroon heeft uit handen van directeur Internationaal van het bureau KuiperCompagnons Wouter Vos en directeur Erik Berkelmans van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling het document ‘Doordacht & Doeltreffend, een ruimtelijke visie voor Bonaire’ in ontvangst genomen.

“Het document levert goede input voor onze voorbereiding op het werkbezoek dat minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge binnenkort aan Bonaire brengt. De minister heeft aangeboden om samen met ons een ruimtelijk ordeningsprogramma te ontwikkelen. Het gaat om een langetermijnvisie op een toekomstbestendige inrichting van Bonaire, inclusief kaders voor behoud en herstel van koraal en natuur. We kunnen daarmee ook de instrumenten om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, bijvoorbeeld omdat ze niet in lijn zijn met ons Blue Destination-concept of de transitie naar duurzaam toerisme, actualiseren”, aldus gedeputeerde Kroon.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek groeit Bonaire de komende jaren door naar zo’n 27.000 inwoners. Door de wens meer zelfvoorzienend te worden, zal ook de bedrijvigheid – met name in de land- en tuinbouw – toenemen. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de gevolgen van de klimaatverandering zoals verdroging, hogere temperaturen, sterkere stormen en stijging van de zeespiegel.

“Het document van KuiperCompagnons en Metafoor geeft een richting aan hoe we deze vraagstukken kunnen aanpakken met als uitgangspunt de leefbaarheid op het eiland voor zowel onszelf als bezoekers te versterken. Hun visie sluit naadloos aan op onze eigen ambitie: groei, maar wel met behoud van natuur en cultuur en uiteraard op een zo duurzaam mogelijke manier.”

Beide bureaus adviseren tal van gemeenten in Europees Nederland bij het ‘slim’ omgaan met schaarse ruimte en harmonie te vinden tussen uitbreiding en landschapsbehoud. “Hun ideeën om de druk op Kralendijk te verlichten door elders op het eiland op een verantwoorde manier ruimte te creëren voor wonen en ondernemen spreken mij zeer aan”, aldus gedeputeerde Kroon.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.