Bezoek minister De Jonge en staatssecretaris Van Huffelen aan BES-eilanden

Den Haag – Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen brengen volgende week een bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire. De bewindspersonen hebben ieder een eigen programma, maar trekken bij een aantal gesprekken en ontmoetingen gezamenlijk op.

Van Huffelen spreekt vooral mensen die zich inzetten om het leven in Caribisch Nederland beter te maken. “We hebben als kabinet heel nadrukkelijk gezegd dat we extra aandacht willen geven aan Caribisch Nederland. Juist in deze wereldwijd moeilijke tijden is het extra belangrijk om van mensen te horen waar zij het meest behoefte aan hebben.”

Voor De Jonge staat de reis in het teken van kennismaken waarbij de minister zich op de hoogte stelt van de problematiek op terrein wonen en ruimtelijke ordening. Daarnaast zal hij gesprekken voeren over een pakket aan maatregelen om een betere woon- en levenstandaard te realiseren in de bijzondere gemeenten.

Saba

Op Saba staan onder meer gesprekken met de eilandsraad op de planning, is er aandacht voor de aanpak van zwerfplastic en voor het behoud van cultureel erfgoed op het eiland.          

Sint Eustatius

Herstel van de democratie, verduurzaming van energie en het behoud van het cultureel erfgoed zijn onderwerpen die aan bod komen op Sint Eustatius. Verder houden de staatssecretaris en de minister samen op dinsdag 14 juni een townhall meeting waar burgers met hen in gesprek kan gaan.

Bonaire

Op Bonaire staan onder meer het slavernijverleden, de zorg voor natuur, contact met jongeren en de kansen voor ondernemers op de agenda.

Aruba

De staatssecretaris reist daarna door naar Aruba. Daar is op maandag 20 juni een bestuurlijk overleg met de minister-presidenten van  Aruba, Curaçao en Sint Maarten over onder meer de Tijdelijke Werkorganisatie, de voorloper van het nog op te richten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling waar Van Huffelen bij de CAS-landen nog niet de handen voor op elkaar heeft weten te krijgen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.