Curacao

Tweede Kamer: Caribisch Nederland helpen bij stimuleren ecotoerisme

Den Haag – De Tweede Kamer heeft vandaag met een overweldigende meerderheid een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht Bonaire, Sint Eustatius en Saba te helpen met duurzaam ecotoerisme te ontwikkelen.

De door Romke de Jong en Jorien Wuite (beiden D66) ingediende motie kon op de steun rekenen van 19 van de 20 fracties. Alleen de PVV stemde niet voor.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba beschikken over unieke natuur waar zuinig mee omgegaan dient te worden; overwegende dat met zorgvuldig ecotoerismebeleid natuur kan worden beschermd en economische kansen gepakt kunnen worden; overwegende dat het mkb het uitgangspunt voor economisch beleid van deze regering is; van mening dat in het belang van lokale welvaart en armoedebestrijding, overheidsbeleid op lokale ondernemers afgestemd dient te worden; verzoekt de regering de eilanden te ondersteunen bij een plan van aanpak om de komende jaren verder te werken aan duurzaam ecotoerisme op Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzoekt de regering te stimuleren het plaatselijke mkb als uitgangspunt te nemen, en gaat over tot de orde van de dag.

De motie vloeit voort uit een commissiedebat vorige maand met minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) over toerisme. D66’er De Jong vroeg toen aandacht Caribisch Nederland: “In het coalitieakkoord staat dat de kansen van het ecotoerisme op Bonaire, Saba en Sint Eustatius benut moeten worden. De prachtige natuur op deze eilanden zorgt ervoor dat de kansen voor duurzaam toerisme met respect voor de omgeving enorm zijn. Welke rol ziet de minister hier voor zichzelf weggelegd en welke stappen gaat zij nemen om de afspraken in het akkoord over ecotoerisme waar te maken?”

Adriaansens: “Samen met de Green Destinations Foundation zijn voor alle drie de eilanden audits uitgevoerd naar de duurzaamheid op de eilanden en op basis daarvan mogen de eilanden het mondiaal erkende predicaat van zilveren QualityCoast Destination voeren. We hebben een project ondersteund om ook certificering te ontwikkelen voor toeristische accommodaties. We hebben de Kamer van Koophandel van Bonaire subsidie gegeven voor de uitrol van de certificering op Bonaire. Ook wordt de uitrol op Saba en Sint Eustatius gestimuleerd, maar die zijn nog niet zover.”

De minister wees er ook op dat financieren van een ondernemerschapsprogramma met duurzaam toeristisch ondernemerschap een van de speerpunten is. “De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is in samenwerking met Bonaire een studie gestart die gericht is op ecotoerisme en het vergroten van het verdienvermogen van de lokale toeristische ondernemer.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.