Somber gestemde Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verdubbelt rente

Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft de economische prognoses voor 2022 voor beide landen neerwaarts bijgesteld. Om die reden is besloten de beleningsrente met ingang van vandaag te verdubbelen naar 2%.

De aanhoudend hoge inflatie en het risico op nieuwe coronauitbraken stemmen de bank somber, blijkt uit een persbericht: “De risico’s voor de economische vooruitzichten van de monetaire unie blijven echter aanzienlijk en neerwaarts gericht.”

Persbericht Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft besloten haar huidige monetaire beleidskoers te wijzigen door de beleningsrente met één procentpunt te verhogen tot 2,00%. Ondanks de solide deviezenpositie en importdekking nam de CBCS dit besluit, vooruitlopend op een verdere stijging van de federal funds rate, een mogelijke verdere daling van de liquiditeit bij de commerciële banken en een verwachte daling van de deviezenreserves. Het Monetary Policy Committee (MPC) van de CBCS zal de economische ontwikkelingen in de monetaire unie, en met name de kernindicatoren voor het monetaire beleid, op de voet blijven volgen. Indien nodig zal de CBCS de monetaire-beleidskoers verder aanscherpen.

Na de economische opleving in 2021 zijn de economieën van Curaçao en Sint Maarten de weg naar herstel blijven bewandelen, voornamelijk gesteund door de sterke groei van de toeristische activiteiten en de sterkere groei van de particuliere investeringen. Niettemin heeft de CBCS haar economische prognoses voor 2022 voor beide landen neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de laatste vooruitzichten die in maart 2022 werden gepubliceerd, aangezien een aanzienlijk hogere inflatie dan verwacht het beschikbare inkomen zal verlagen en bijgevolg de particuliere consumptie zal beïnvloeden.

De hogere inflatie is vooral het gevolg van de sterk stijgende internationale prijzen van olie en andere grondstoffen, die onder meer worden veroorzaakt door verstoringen van de bevoorradingsketen en het aanhoudende conflict in Oost-Europa. ‘Tegen deze achtergrond zal het reële bbp in 2022 naar verwachting groeien met 5,0% in Curaçao en 6,2% in Sint Maarten’, aldus José Jardim, financieel-economisch directeur van de CBCS.

‘Intussen is de deviezenpositie van de monetaire unie in 2022 solide gebleven, zoals blijkt uit een daling van de bruto officiële deviezenreserves (exclusief goud) van slechts NAf. 18,1 miljoen tot NAf. 3.143,0 miljoen per eind mei. De importdekking bedraagt thans 6,4 maanden, oftewel ruim boven de norm van drie maanden. De hoge importdekking weerspiegelt het hoge peil van de bruto officiële reserves en de nog steeds lagere invoer van goederen en diensten in vergelijking met vóór de COVID-19-crisis’, vervolgt Jardim.

Verwacht wordt evenwel dat de daling van de bruto officiële reserves zich zal voortzetten tegen de achtergrond van de stijgende invoerprijzen van met name brandstof en voedsel en de stijgende rentetarieven op de internationale financiële markten die tot een toenemende druk op de importdekking zouden kunnen leiden. De toegenomen economische activiteiten en hogere invoerprijzen zullen een hogere invoerwaarde met zich meebrengen. Bovendien stijgen de gemiddelde rentetarieven op de internationale financiële markten omdat de belangrijkste centrale banken, in een poging de inflatie te beteugelen, hun monetaire beleid hebben verkrapt. Hierdoor zouden commerciële banken en institutionele beleggers, op zoek naar een hoger rendement, meer geneigd kunnen zijn om in het buitenland te beleggen.

De liquiditeit van de commerciële banken vertoont sinds eind 2019 een stijgende trend. Recentelijk zijn er echter tekenen van een ommekeer. De kredietverlening aan de particuliere sector is tot en met maart 2022 echter met 0,2% op jaarbasis gedaald als gevolg van een daling van de bedrijfsleningen, gematigd door een stijging van de hypothecaire leningen.

Met ingang van 5 mei 2022 heeft de Amerikaanse Federal Reserve de federal funds rate verhoogd tot 0,75-1,00% om de hoge inflatie aan te pakken en verwacht zij de beoogde marge, afhankelijk van de ontwikkeling van de marktomstandigheden, verder te zullen verhogen. Dit is de tweede verhoging in 2022 sinds het historische lage niveau van 0,00-0,25% tijdens de pandemie in 2020-2021. Door de koppeling van de NAf aan de US dollar heeft de rente op de internationale geldmarkt invloed op de rente op de geldmarkt van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten. Een verhoging van de federal funds rate heeft onmiddellijk effect op de tarieven op de internationale geldmarkt in US dollars.

‘Tegen deze achtergrond heeft de CBCS besloten om met ingang van 7 juni 2022 de beleningsrente te verhogen van 1,00% tot 2,00%. Dit is de eerste verhoging sinds de verlaging tot het historisch lage niveau van 1,00% in maart 2020, te midden van de onzekerheid als gevolg van de coronapandemie’, verklaart de financieel-economisch directeur. Intussen blijft het verplichte reservepercentage op 19,00% en zal de CBCS voorlopig niet trachten extra liquiditeit af te romen via de wekelijkse veilingen van ‘Certificates of Deposit’ (CD’s) onder de lokale commerciële banken.

De risico’s voor de economische vooruitzichten van de monetaire unie blijven echter aanzienlijk en neerwaarts gericht. Met name de aanhoudende geopolitieke spanningen, in het bijzonder de inval van Rusland in Oekraïne, kunnen de inflatie op Curaçao en Sint Maarten verder aanwakkeren. Een voortzetting of uitbreiding van het conflict zou de prijsniveaus van bepaalde goederen op vooral de internationale olie-, metaal- en voedselmarkten verder kunnen opdrijven, tekorten doen ontstaan en de bevoorradingsketens verstoren. Tekorten kunnen de geplande investeringsprojecten in de Unie door een gebrek aan belangrijke onderdelen vertragen. Bovendien zouden stijgingen van de internationale rentetarieven financiering duurder maken.

Andere neerwaartse risico’s voor de vooruitzichten zijn het verloop van de pandemie, met name het opduiken van nieuwe varianten en een sterke begrotingsconsolidatie die geen ruimte biedt voor overheidsinvesteringen. In het geval van Curaçao kan de huidige discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt het economisch herstel afremmen, terwijl het optreden van natuurrampen een bedreiging blijft voor de economie van Sint Maarten. ‘Gezien deze grote onzekerheden zal het MPC de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en zal de CBCS indien nodig de monetaire-beleidskoers verder aanscherpen’, besluit Jardim.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.