Hoge Raad verwerpt cassatie Curaçaose oud-minister Jamaloodin

Den Haag – De Hoge Raad heeft vandaag het door de Curaçaose oud-minister George Jamaloodin ingestelde cassatieberoep verworpen. Dat betekent dat de hem eerder door het Hof in Willemstad opgelegde gevangenisstraf van 30 jaar in stand blijft.

Jamaloodin, van 2010 tot 2012 minister van Financiën in het kabinet Schotte, is veroordeeld voor het uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels. Die werd op 5 mei 2012 op het strand van Mariepompoen door een huurmoordenaar doodgeschoten. Via de uitvoerders en een moordmakelaar leidde het spoor naar de opdrachtgevers. Van hen is alleen Jamaloodin vervolgd. De verdenking tegen mede-verdachten – onder meer oud-minister van Justitie Elmer Wilsoe en Jamaloodins halfbroer, loterijkoning Robbie dos Santos – wist het OM niet hard te maken.

De moord op Wiels wordt gelinkt aan de goksector op het eiland. Vlak voor zijn dood kondigde de populaire politicus aan met informatie naar buiten te komen over maffiose praktijken. Vanwege de ongecontroleerde handel in sublicenties voor online casino’s en de afwezigheid van toezicht is Curaçao geliefd bij (o.a. Russische) criminele organisaties die hun winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel willen witwassen terwijl zijzelf uit beeld blijven.

Onder druk van Nederland werkt de Curaçaose regering aan een herziening van de wetgeving voor de online gaming industrie. Het lijkt er echter op dat de bedrijven die het meest profiteren (o.a. de groothandels in sublicenties, trustkantoren, accountants en advocaten) een dikke vinger in de pap hebben waardoor de ingreep slechts cosmetisch is: de gokbedrijven blijven gevrijwaard van belasting en het toezicht wordt aan de sector overgelaten.

Twee weken geleden legden het journalistieke onderzoeksplatform Investico, weekblad de Groene Amsterdam en radioprogramma Argos bloot dat Curaçao zich door het faciliteren van online gokken tot een waar witwaswalhalla heeft ontwikkeld waar jaarlijks honderden miljarden in omgaan. De belangenorganisatie van de online gamingsector deed de berichtgeving af als ‘slechte journalistiek’.

Samenvatting uitspraak Hoge Raad

De veroordeling van een man, tevens voormalig minister van Financiën van Curaçao, wegens onder meer de uitlokking van de moord op politicus Helmin Wiels die op 5 mei 2013 op Curaçao werd doodgeschoten, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

De zaak

Het meest ernstige feit waarvoor de verdachte is veroordeeld, is het uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels die op 5 mei 2013 op het strand van Curaçao is doodgeschoten. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft dit omschreven als een ‘op bestelling gepleegde moord’ tegen betaling. Daarnaast heeft de verdachte zich volgens het Hof als minister van Financiën van Curaçao schuldig gemaakt aan het antedateren van een ministeriële Aanschrijving en valse geschriften gebruikt om geld tot een totaalbedrag van bijna een half miljoen (Antilliaanse) gulden te verduisteren. Het Hof veroordeelde de verdachte tot 30 jaar gevangenisstraf. Tegen deze veroordeling stelde de verdachte beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Eerder zijn al twee mededaders veroordeeld wegens hun betrokkenheid bij de moord op Wiels waaronder de mededader X, die door het hof als ‘moordmakelaar’ is aangeduid. De uitspraken in die zaken zijn inmiddels onherroepelijk.

Cassatie(klachten)

De advocaat van de verdachte vroeg de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen. In cassatie wordt onder meer geklaagd dat de onschuldpresumptie van de verdachte is geschonden doordat het Hof in het vonnis van de mededader X en het bij het vonnis begeleidende persbericht al had vastgesteld dat de verdachte aan de mededader X de opdracht voor de moord op Wiels had gegeven.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft deze cassatieklacht mede aan de hand van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) beoordeeld en is tot het oordeel gekomen dat de klacht niet slaagt. Het hof heeft in het vonnis in de strafzaak tegen de mededader X uitgelegd waarom het hof de relatie van deze mededader tot de uitvoerders van en de opdrachtgever(s) tot de moord op Wiels moest onderzoeken en de feiten moest vaststellen die daarvoor van belang waren. Het hof heeft er daarbij ook op gewezen dat een gelijktijdige berechting met deze mededader ook niet mogelijk was omdat de verdachte ervoor gekozen had in Venezuela te verblijven. De conclusie van het hof dat daarom geen sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op het vermoeden van onschuld is niet onjuist of onbegrijpelijk.

Ook het oordeel van het hof dat de onschuldpresumptie niet is geschonden als gevolg van het begeleidende persbericht bij het vonnis is juridisch juist en voldoende begrijpelijk gemotiveerd. Het gaat om een persbericht dat het vonnis van het hof in de zaak tegen de moordmakelaar begeleidt, daarnaar uitdrukkelijk verwijst en daarvan een samenvatting geeft. De woordelijke inhoud en strekking van dat bericht wijken voor wat betreft de rol van de verdachte in de kern niet af van de tekst van het vonnis. Ook de overige cassatieklachten slagen niet. Dat brengt met zich dat de veroordeling en de opgelegde gevangenisstraf in stand blijven.

Klik hier voor de volledige uitspraak

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.