Curacao

VVD en CDA: Aruba houden aan afspraken over begrotingsbeleid

Den Haag – De Tweede Kamerleden Roelien Kamminga (VVD) en Joba van den Berg (CDA) willen dat staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen de Arubaanse regering houdt aan de gemaakte afspraken over het begrotingsbeleid.

De Kamerleden hebben naar aanleiding van de constatering van het College financieel toezicht dat het kabinet Wever-Croes zich weinig gelegen laat aan adviezen schriftelijke vragen gesteld:

1.         Bent u bekend met het bericht ‘Aruba heeft geen boodschap aan RMR en Cft: Geld vliegt de deur uit’?

2.         Deelt u de mening dat de constateringen van het College finanieel toezicht (Cft) zeer zorgelijk zijn en zo nee, waarom niet?

3.         Wat zijn de financiële gevolgen van de stijgende overheidsschuld van Aruba en hoe beoordeelt u dat?

4.         Hoe verhoudt het Arubaanse beleid zich tot de gemaakte afspraken met Nederland op dit gebied?

5.         Welk effect heeft het gevoerde beleid op de overeengekomen hervormingsagenda?

6.         Bent u bereid het kabinet Wever-Croes aan te spreken op het gekozen meerjarig financieel beleid en hier consequenties aan te verbinden? Zo ja, aan welke consequenties denkt u dan en zo nee, waarom niet?

7.         Kunt u de Kamer hier nog deze maand over informeren?

Lees hier het bericht ‘Aruba heeft geen boodschap aan RMR en Cft: Geld vliegt de deur uit’.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.