Kabinet: Ook versterking Defensietaken in Caribisch gebied

Den Haag – Het Kabinet gaat in het kader van de algehele versterking van de krijgsmacht ook extra investeren in de Defensie-activiteiten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. In de vandaag door minister van Defensie Kajsa Ollongren gepresenteerde Defensienota staar daarover het volgende te lezen:

  • Binnen ons Koninkrijk zorgen georganiseerde criminele organisaties voor ondermijning van de rechtstaat en extremer geweld op straat. De situatie in ons buurland Venezuela leidt tot geopolitieke spanningen in het Caribisch gebied. Daarnaast zijn in het hele Koninkrijk de effecten van extreme weersomstandigheden merkbaar.
  • Om de inzet van Defensie in het Caribisch gebied te versterken, wordt de gereedheid en inzetbaarheid van defensie-eenheden daar verbeterd.
  • De marechaussee en de Kustwacht Caribisch Gebied gaan door middel van een personeelsintensivering,
  • in samenwerking met de Douane Nederland en de lokale autoriteiten, bijdragen aan versterkt grenstoezicht in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
  • In het Caribisch gebied zetten we in op de verdere professionalisering van de Caribische milities.
  • In het Caribisch gebied intensiveert de marine de samenwerking met de Europese en trans-Atlantische partners.

De maritieme situational understanding op de Noordzee en in het Caribisch gebied wordt verbeterd door meer gebruik te maken van sensoren, het intensiveren van patrouilles en het uitwisselen van data tussen de hoofdkwartieren van de marine en de kustwachten.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.