Consumentenorganisatie Bonaire: IJkpuntenbeleid kabinet is mislukt

Nieuwe editie Bon Bini Bonaire

Kralendijk –  “Wat er de afgelopen jaren aan armoedebeleid is gedaan, schaar ik onder de noemer spiegeltjes en kraaltjes. Het ijkpuntenbeleid is duidelijk mislukt en toch houdt ook het nieuwe kabinet eraan vast. Het is om hopeloos van te worden”, aldus voorzitter Wietze Koopman van de Bonairiaanse consumentenorganisatie Unkobon in een interview in de vandaag verschenen nieuwe editie van Bon Bini Bonaire.

Koopman vraagt zich net als vele anderen op Bonaire af waarom de regering de inwoners van de bijzondere gemeenten, zoals zij het ervaren, als tweederangsburgers behandeld “Ik heb er veel over nagedacht, maar ik kom er niet uit. Ik kan niet anders bedenken dan dat het onwil is. In heel Caribisch Nederland zijn er maximaal twintigduizend stemmen te halen, misschien is dat het.” Unkobon wil nog een ultieme poging doen het kabinet ertoe te bewegen een leefbaar sociaal minimum vast te stellen. Gebeurt dan niet, dan zal de consumentenbond de Nederlandse Staat voor de rechter dagen.

Klimaattafel

Andere thema’s die in de nieuwe Bon Bini Bonaire aan de orde komen zijn o.a. Klimaatverandering, duurzaamheid en natuurbehoud. Zo gaat gezaghebber Edison Rijna in het voorwoord in op de noodzaak in kaart te brengen wat de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire kunnen zijn. Daartoe zal een Klimaattafel worden ingericht, kondigt hij aan.

Wat de mogelijke gevolgen zijn komt aan de orde in het artikel over een onlangs door het KNMI gepubliceerd rapport waarin onder meer wordt ingegaan op de zeespiegelstijging. Bij het aanwijzen van locaties voor woningbouw zal daar rekening mee moeten worden gehouden. Gedeputeerde James Kroon wijst erop dat Kralendijk sowieso tegen zijn grenzen aanloopt. Als de verdere groei van de bevolking en bedrijvigheid niet in goede banen worden geleid, gaat dan ten koste van de leefbaarheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat alles bij elkaar dwingt na te denken over het aanwijzen van locaties voor woningbouw.

Showcase

Verder staan er in het blad artikelen over de ambitie van minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten om van Caribisch Nederland een showcase te maken op het gebied van duurzame energieproductie, de komst naar Bonaire van de E-Flight Academy voor elektrisch vliegen, de plannen van het kabinet de bestaanszekerheid te versterken en de transitie van Mangazina di Rei van museum naar cultureel belevingspark.

Bon Bini Bonaire is een twee keer per jaar verschijnende uitgave van het kabinet van de gezaghebber en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Bonaire en zijn inwoners.

Klik hier om de nieuwe editie van Bon Bini Bonaire te downloaden

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.