Curacao

Tweede Kamer stemt in met Papiamentstalige koksopleiding

Den Haag – De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met een wetswijziging die het voor de Scholengemeenschap Bonaire mogelijk maakt de koksopleiding MBO 3 en 4 ook in het Papiaments aan te bieden. Alleen het rechtse kwartet PVV, Forum voor Democratie, de Groep Van Haga en de Boeren Burger Beweging stemden tegen.

De motie van El Yassini (VVD) en Hagen (D66) om Papiamentstalig opgeleide MBO-studenten een cursus Nederlands aan te bieden indien zij willen doorstromen naar een HBO-studie in Europees Nederland kon eveneens om grote steun rekenen. Ook hier stemden de PVV en Forum voor Democratie tegen. De motie van Beertema (PVV) om het gehele wetsvoorstel in te trekken kreeg alleen de steun van zijn eigen fractie.

Motie El Yassini (VVD) en Hagen (D66)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat, ongeacht de taal waarin het onderwijs wordt aangeboden, een mbo-niveau 4-opleiding op de BES-eilanden toch toelatings-recht geeft tot het hoger onderwijs in Europees Nederland; constaterende dat er, bij doorstroming naar het hoger onderwijs in Europees Nederland, een taalbarrière is voor studenten die een mbo-opleiding hebben gevolgd in het Papiaments; overwegende dat het onwenselijk is dat studenten uit Bonaire in het hoger onderwijs uitvallen doordat de Nederlandse taalbeheersing een praktisch obstakel blijkt te zijn; overwegende dat iedere student de kans moet hebben om het beste uit zichzelf te halen; verzoekt de regering mbo-studenten op de BES-eilanden, op aanvraag van de student, te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal, wanneer zij na een Papiamentstalige opleiding willen doorstromen naar het hoger onderwijs in Europees Nederland; verzoekt de regering deze ondersteuning te dekken uit de middelen voor versterking onderwijs-arbeidsmarkt ten behoeve van de ontwikkeling van Caribisch Nederland, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Beertema (PVV)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Kamer met het te late bekendmaken, nota bene na de plenaire wetsbehandeling in eerste en tweede termijn, van het gegeven dat mbo-studenten van niveau 3- en niveau 4-opleidingen die in het Papiaments afstuderen, in plaats van géén toegang krijgen tot het hoger onderwijs in Europees Nederland, aldus de Minister, dat wél krijgen op basis van de Wet op het hoger onderwijs; overwegende dat de Kamer daarmee in eerste instantie (tijdens de eerste en tweede termijn) verkeerd en in tweede instantie (pas voor de derde termijn, waarin geen ruimte meer is voor debat) in ieder geval te laat is geïnformeerd; overwegende dat daarmee de belangrijkste pijler onder deze wetswij-ziging wegvalt; van mening dat de Kamer deze handelwijze niet kan accepteren; verzoekt de regering om de wetswijziging in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.