Van Huffelen: Akkoord van Kralendijk krijgt handen en voeten

Den Haag – Het belang en de meerwaarde van de Centraal Dialoog op Bonaire als adviesorgaan voor zowel de lokale overheid als het Rijk wordt onderkend. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) in een brief die zij vandaag naar de Centraal Dialoog heeft gestuurd.

De bewindsvrouw reageert op de zorgen van de Centraal Dialoog dat te nemen maatregelen onvoldoende effecten blijken te zijn omdat er niet tijdig overleg is gevoerd met de betrokken partijen op Bonaire. Van Huffelen gaat er vanuit dat deze zorgen tijdens het verzoek van minister Schouten (Armoedebeleid) zijn weggenomen.

De brief van Van Huffelen aan de Centraal Dialoog

Geachte heren,

Hartelijk dank voor uw brief waarin u verzoekt om in overleg te treden over de uitwerking van het Akkoord van Kralendijk. U maakt zich zorgen dat zodra maatregelen ingevoerd worden, wellicht zal blijken dat deze onvoldoende effectief zijn omdat er niet tijdig overleg is gevoerd met de betrokken partijen op Bonaire.

Inmiddels heeft minister Schouten een bezoek gebracht aan Bonaire en heeft u samen een verklaring opgesteld over het vervolg van de uitwerking van het Akkoord van Kralendijk. Uit daarin opgenomen nieuwe maatregelen en uitgesproken ambities, spreekt dat het Akkoord van Kralendijk nu concreet handen en voeten gaat krijgen. Bovendien is het belang en de meerwaarde van de Centrale Dialoog onderkend, als adviesorgaan voor zowel voor de lokale overheid als het Rijk. Die rol en positionering onderschrijf ik van harte.

Het uitgangspunt is dat bestaanszekerheid alleen kan worden verbeterd door gelijktijdig te werken aan de verbetering van inkomens en het terugdringen van kosten van levensonderhoud tot een aanvaardbaar niveau. Daarbij is het van belang om te werken aan de versterking van de lokale economie en arbeidsmarkt. Dat is een gezamenlijke opgave van het Rijk, openbare lichaam en sociale partners.

U heeft met minister Schouten afgesproken om deze kabinetsperiode jaarlijks een voortgangsoverleg te voeren over de uitvoering van het Akkoord, waarin ook aandacht zal zijn voor de voortgang vanuit het lokaal beleid en andere departementen. Minister Schouten zal betrokkenheid van andere relevante departementen bij dit voortgangsoverleg stimuleren. Ik zeg u van mijn kant dezelfde inzet toe en ben bereid hierbij aan te sluiten.

Het verbeteren van de bestaanszekerheid en het op korte termijn versterken van de positie van de meest kwetsbare inwoners van Bonaire is een belangrijke kabinetsbrede ambitie waarbij u op mijn steun kunt rekenen. Die ambitie is er vanzelfsprekend ook voor Saba en Sint Eustatius.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.