Curaçaose goksector in het nauw door reeks onthullingen onderzoekers Investico

Willemstad – De Curaçaose goksector lijkt in paniek door publicaties in de media over de (eerste) resultaten van het speurwerk van het journalistieke onderzoeksplatform Investico naar de al dan niet illegale praktijken van de sector.

In een persbericht beschuldigt de Curaçao Online Gaming Associatie (COGA) de onderzoekers van ‘karaktermoord’ waarbij benadrukt wordt dat het om Nederlandse journalisten gaat. “Er staan zoveel onjuistheden in de publicaties dat er geen beginnen aan is om ze allemaal te benoemen. De publicaties zijn eenzijdig, tendentieus, grievend en brengen grote schade toe aan de reputatie van de online gaming sector maar ook aan Curaçao in het algemeen”, aldus de belangenorganisatie.

Investico staat, net als Follow the Money dat eerder over de Curaçaose ‘gokmaffia’ berichtte, in hoog aanzien vanwege de vele onthullingen over misstanden in onder meer de financiële wereld. Media op Curaçao hebben geen budget voor onderzoeksjournalistiek, als ze dat al zouden willen, want sommigen zijn meer spreekbuis dan kritisch volger van de goksector.

Dat Curaçaose masterlicentiehouders, trustkantoren, accountants en advocaten criminele organisaties faciliteren om winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel via online casino’s wit te wassen is al langer bekend, de onderzoekers van Investico hebben nu echter aangetoond dat de sector op actieve hulp van de overheid kan rekenen. Van het OM in Willemstad heeft men ook niets te vrezen, dat zegt de materie ‘te complex’ te vinden.

Overigens is in Nederland ook verontwaardigd gereageerd, maar dan over de onthulling dat een heimelijk ingevoerde wijziging van de belastingwetgeving ertoe heeft geleid dat op Curaçao gevestigde brievenbusfirma’s sinds 2020 geen belasting meer hoeven te betalen.

Persbericht Curaçao Online Gaming Associatie

Karaktermoord door Nederlandse journalisten

Recente publicaties van Investico en De Groene Amsterdammer, net als een publicatie van Follow The Money in November 2021, zijn ronduit lasterlijk tegenover de online gaming sector in Curaçao. En van de nog uit te zenden radio docu van het VPRO programma Argos wordt niet anders verwacht. Blijkbaar is het nodig om keer op keer karaktermoord te plegen op de sector, zonder verificatie van beweerde feiten.

Er staan zoveel onjuistheden in de publicaties dat er geen beginnen aan is om ze allemaal te benoemen. De publicaties zijn eenzijdig, tendentieus, grievend en brengen grote schade toe aan de reputatie van de online gaming sector maar ook aan Curaçao in het algemeen.

Het bestuur van de Curaçao Online Gaming Associatie (COGA) heeft meegewerkt aan de publicaties door het gemotiveerd beantwoorden van vragen van journalisten. Uit de vragen die de COGA voorgelegd kreeg, bleek dat de journalisten vooringenomen waren en dat zij uitgingen van onjuiste informatie. De COGA stuurde daarom een uitgebreide “fact checker” van een artikel van het Nederlandse online platform Follow The Money over de online gaming sector, dat in november 2021 verscheen. De COGA constateert dat met al dit materiaal weinig tot niks is gedaan. Het beginsel van hoor en wederhoor is slechts toegepast voor de schijn. Over ernstige verdachtmakingen op basis van bepaalde bronnen zijn geen vragen gesteld aan die partijen die daarover nu juist de nodige kennis zouden moeten hebben.

COGA heeft er bij de Nederlandse journalisten op aangedrongen om Curaçao te bezoeken en het functioneren van de sector zelf waar te nemen. De voorkeur ging echter uit naar een reis naar het ‘onderduikadres’ van een naar eigen zeggen bedreigde blogster, terwijl onduidelijk is door wie, wanneer en waarom zij wordt bedreigd.

De verzinsels, de vergaande beschuldigingen en de suggestieve inkleding van bepaalde beweringen, bijvoorbeeld over betrokkenheid van de sector bij de moord op Helmin Wiels, maar ook over vooringenomenheid van een Curaçaose rechter, lijken nodig te zijn voor deze nieuwe karaktermoord. De werkelijke feiten zijn daaraan ondergeschikt.

In de Curaçaose online gaming sector werken honderden mensen. Dit zijn hardwerkende mensen, die lijdzaam moeten toezien dat zij door Nederlandse journalisten als gokmaffia, criminelen en moordenaars worden weggezet. Avondkrant Amigoe plaatste het artikel van de Nederlandse journalisten integraal in haar editie van 25 mei, zonder enige vraag te stellen aan lokale betrokkenen. Het is voorspelbaar dat andere Nederlandse en buitenlandse media de onwaarheden gaan herpubliceren en dat er vervolgens in Nederland kamervragen worden gesteld. De geschiedenis herhaalt zich.

Dat de sector onder onvoldoende overheidstoezicht staat is een feit dat door niemand wordt ontkend. Alle betrokken partijen wensen dat dit zo snel mogelijk verandert. Maar dat rechtvaardigt niet dat lukraak misstanden en misdrijven op ongefundeerde wijze in de schoenen van de online gaming sector of de overheid worden geschoven. Laat staan dat de rechterlijke macht in deze verdachtmakingen betrokken zou moeten worden. In feite maakt die laatste verdachtmaking de publicaties voor de lezer in één klap ongeloofwaardig. Intussen wordt er door de overheid hard gewerkt aan modernisering van de sector met uiteraard een prominente rol van de overheid in regulering en toezicht, waarbij de groei van werkgelegenheid een belangrijk speerpunt is. COGA kijkt vooruit en stelt alles in het werk om een constructieve bijdrage te leveren aan welvaart en werkgelegenheid voor het land Curaçao.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.